Karotenoidy a jejich úloha ve zdraví a nemoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Novotná, Eva
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:47:30Z
dc.date.available 2008-11-02T10:47:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30154
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována látkám karotenoidní povahy z hlediska působení na zdravý a nemocný lidský organizmus. Karotenoidy jsou všeobecně považovány za jedny z nejdůležitějších a nejúčinnějších antioxidantů, avšak mechanizmy jejich působení v organizmu nejsou dosud zcela objasněny. Na základě již zjištěných poznatků z oblasti chemických, biochemických a fyziologických vlastností by tyto látky mohly mít důležitou úlohu v ochraně před civilizačními, či jinými chorobami. Práce shrnuje dosavadní poznatky vztahu karotenoidů především ke kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním, a dále jejich možným využitím v profylaxi těchto chorob. cze
dc.format 39 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject carotenoids eng
dc.subject Antioxidants eng
dc.subject cardiovascular and tumor diseases eng
dc.subject beta-carotene eng
dc.subject lycopene eng
dc.subject karotenoidy cze
dc.subject Antioxidanty cze
dc.subject kardiovaskulární a nádorové choroby cze
dc.subject beta-karoten cze
dc.subject lykopen cze
dc.title Karotenoidy a jejich úloha ve zdraví a nemoci cze
dc.title.alternative Carotenoids and their role in health and disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work is paid to agents of carotenoid nature in terms of effects on healthy and diseased human organism. Carotenoids are generally considered to be one of the most important and most powerful antioxidants, but the precise mechanisms of their impact on humans have not been fully clarified, yet. On the basis of already identified knowledge in the field of chemical, biochemical and physiological characteristics of these substances they could have an important role in protection against civilization, or other diseases. The work summarizes the current knowledge related carotenoids particularly cardiovascular disease and cancer, and their potential use for prophylaxis of these diseases. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D19049
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account