Islám a arabský socialismus v Egyptě, Sýrii, Iráku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pargačová, Viola
dc.contributor.author Zilvarová, Lenka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:45:35Z
dc.date.available 2008-11-02T10:45:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30131
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje politickým, hospodářským a společenským událostem v Egyptě, Sýrii a Iráku od konce druhé světové války do začátku 80. let 20. století. Především však sleduje pronikání ideologie arabského socialismu do islámského prostředí těchto zemí. Ústřední téma představuje využití islámu, náboženských symbolů a terminologie v ideologii arabského socialismu stejně jako arabský nacionalismus, který patří mezi hlavní faktory ovlivňující tuto ideologii. Prostor je věnován rovněž islamistickým hnutím, jejichž popularita rostla právě v reakci na uplatňování socialistických idejí. V závěru se tato bakalářská práce snaží zdůvodnit neúspěchy ideologie arabského socialismu. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 900099 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject arabský socialismus cze
dc.subject arabský nacionalismus cze
dc.subject Islám cze
dc.subject Gamál ´Abd an-Násir cze
dc.subject al-Ba´th cze
dc.subject Egypt cze
dc.subject Sýrie cze
dc.subject Irák cze
dc.subject Arab Socialism eng
dc.subject Arab Nationalism eng
dc.subject Islam eng
dc.subject Gamal eng
dc.subject Syria eng
dc.subject Iraq eng
dc.title Islám a arabský socialismus v Egyptě, Sýrii, Iráku cze
dc.title.alternative Islam and Arab socialism in Egypt, Syria, Iraq eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Machálek, Vít
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis describes political, economical, social and every day life circumstances in Egypt, Syria and Iraq from the end of World War II till the early 1980´s. It partularly considers integration of the ideology of Arab Socialism into the countries and consequently the use of Islam religious symbols and terminology in the ideology. It also looks at the role of Arab Nationalism. It refers to popularity of Islamic movements rising as an answer for assertion of socialism ideas. In conclusion there are some attempts to give reasons why the ideology of Arab Socialism came to bad success. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19262
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account