Barokní soubor soch z poloviny 18. století v Krásenské aleji ve Valašském Meziříčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Vladislava
dc.contributor.author Pařenicová, Petra
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:44:09Z
dc.date.available 2008-11-02T10:44:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30116
dc.description.abstract Práce se zabývá barokním souborem soch z poloviny 18. století v Krásenské aleji ve Valašském Meziříčí. Jednotlivé sochy jsou zmapovány a klasifikovány spolu s výsledky dosavadního historického a uměleckohistorického výzkumu. Jsou zde uvedeny technické a historické údaje, s popisem, všímajícím si nejen stylových atributů soch, nýbrž i jejich současného stavu. Práce se dále zabývá studiem získaných průzkumových a restaurátorských zpráv, jejichž veškeré údaje a výsledky jsou zde stručně zpracovány. Součástí práce je také obrazová příloha, kde jsou prezentovány současné a historické fotografie soch a grafická dokumentace, ilustrující nynější umístění tohoto souboru v Krásenské aleji. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 30,6 MB
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/32892">Komplexní restaurování vápencové sochy sv. Jana Nepomuckého z Hrabětic včetně podstavce</a>
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/32891">Restaurování a rekonstrukce polychromované sochy andílka ze sousoší sv. Jana Nepomuckého ve Sloupnici</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject sochy cze
dc.subject nepomuk cze
dc.subject baroko cze
dc.subject restoration eng
dc.subject statues eng
dc.subject Baroque eng
dc.title Barokní soubor soch z poloviny 18. století v Krásenské aleji ve Valašském Meziříčí cze
dc.title.alternative Baroque complex of Sculptures from 18th century in Krásenská alley in the town called Valašské Meziříčí eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This Bachelor work describes procces of complex restoration of the limestone sculpture Jan Nepomucky from Hrabětice including a pedestal and The restoration and reconstruction the sculpture angel from the sculptural group Jan Nepomucky in Sloupnice. Bechelor work contains also description of the statues, deterioration and cause. The part of the study is given to the recognition of historical colour adjustment, content of salts in the material, phisical features and type of material and composition of hard surface layers. In the next chapters was describe applied technologies and art procedures with special attention to the specific problems. we focus on the reconstruction of the atribute and aslo it is connected historical research. The other part of this work is rich pictural and graphical documentation which ilustrate steps of process of restoration. cze
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D16006
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account