Bazální stimulace pojem známý a neznámý pro všeobecné sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škvrňáková, Jana
dc.contributor.author Vašíčková, Lenka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:40:29Z
dc.date.available 2008-11-02T10:40:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30075
dc.description.abstract Bakalářská práce teoreticko – výzkumného charakteru se zabývá moderním a rychle se rozvíjejícím ošetřovatelským konceptem Bazální stimulace. Teoretická část zahrnuje historii konceptu, současnou situaci a především metody bazální stimulace. Výzkumná část obsahuje analýzu dotazníkového šetření. Je zaměřená zejména na znalosti a využívání bazálně stimulující péče mezi všeobecnými sestrami. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 711291 bytes
dc.format.extent 711291 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bazální stimulace cze
dc.subject Ošetřovatelská péče cze
dc.subject vnímání cze
dc.subject Komunikace cze
dc.subject Výzkum cze
dc.subject basal stimulation eng
dc.subject Nursing care eng
dc.subject perception eng
dc.subject Communication eng
dc.subject Research eng
dc.title Bazální stimulace pojem známý a neznámý pro všeobecné sestry cze
dc.title.alternative Basal Stimulation concept known and unknown for nurses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kotíková, Marie
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis which has theoretical-experimental character is concerned with a moder and fast growing nursing Draft of the Basal Stimulation. A theoretical part of the thesis subsumes a history of the draft, a present situation and first of all the methods of the Basal Stimulation. A research part contains an analysis of a questionnaire survey. It was aimed especially at knowledge and using of the Basal Stimulation care by the nurses. cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis which has theoretical-experimental character is concerned with a moder and fast growing nursing Draft of the Basal Stimulation. A theoretical part of the thesis subsumes a history of the draft, a present situation and first of all the methods of the Basal Stimulation. A research part contains an analysis of a questionnaire survey. It was aimed especially at knowledge and using of the Basal Stimulation care by the nurses. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19546
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account