Kriminalita dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav
dc.contributor.author Pavlová, Jana
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:39:13Z
dc.date.available 2008-11-02T10:39:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30061
dc.description.abstract Práce si klade za cíl dopátrání se konkrétních sociálních příčin kriminality dětí a mládeže a jejich rozbor z hlediska působení rodinného prostředí. Jsou uvedeny faktory jako je násilí v rodinách, rozvody, neúplná rodina, životní úroveň a sociální postavení rodičů, dále neméně důležité kriminogenní faktory, jako jsou škola, vrstevnické skupiny, trávení volného času. Dále je zaměřena pozornost na konkrétní trestné činy a přestupky, jež se děti a mladiství nejčastěji dopouští a možnosti nápravy těchto deliktů. Těmito delikty jsou: šikana, záškoláctví, alkoholismus, výtržnictví, drogová závislost spojená s prodejem drog, gamblerství a krádeže a v neposlední řadě prostituce. Ke konci práce jsou uvedeny instituce, které mohou pomoci s výchovnými problémy dětí a mládeže. Příloha je tvořena zprávou z Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové a tématickými dotazníky. cze
dc.format 54 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject mládež cze
dc.subject Kriminalita cze
dc.subject delikvence cze
dc.subject Šikana cze
dc.subject záškoláctví cze
dc.subject alkoholismus cze
dc.subject Drogy cze
dc.subject prostituce cze
dc.subject teenagers eng
dc.subject Criminality eng
dc.subject Offences eng
dc.subject Bullying eng
dc.subject school skipping eng
dc.subject alcoholism eng
dc.subject Drugs eng
dc.subject prostitution eng
dc.title Kriminalita dětí a mládeže cze
dc.title.alternative Criminality of children and young people eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Trousil, Michal
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The main goal of this work is to search for concrete social couses of crime caused by children and teenagers and their analysis based on the familly environment. It is looking for the factors like familly violence, divorces, incomplete familly, living standards, social group the parents belong to, further on other important factors related to crime rate like school environment friends, the way of spending free time. Later, the work focuses on types of crime freequently commited by youngsters and on the possible remedy to theese. These are following delicts: bullying, school skipping, exessive alcohol consumption, violence drugs related crime, gambling, shop lifting and last but not least prostitution. Towards the end of the work institutions that are dealing with behavioral problems in youngsters and kids are listed. Attachments contain report and thematic questionares from "Dětský diagnostický ústav" in Hradec Králové. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19289
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account