Rizikové faktory poruch příjmu potravy u dospívajících dívek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Špásová, Kristýna
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:38:36Z
dc.date.available 2008-11-02T10:38:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30055
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, mentální anorexií a mentální bulimií. Klade důraz především na rizikové faktory těchto dvou závažných a stále se častěji vyskytujících onemocnění. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se můžete dočíst o příčinách, příznacích, průběhu, prognóze, důsledcích a možnostech léčby mentální anorexie a mentální bulimie. V praktické části je analyzován dotazník, který dívky vyplnily. Výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1000326 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject poruchy příjmu potravy cze
dc.subject mentální anorexie cze
dc.subject mentální bulimie cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject rizikové jídelní chování cze
dc.subject eating disorders eng
dc.subject anorexia nervosa eng
dc.subject bulimia nervosa eng
dc.subject adolescence eng
dc.subject risk behaviour of eating eng
dc.title Rizikové faktory poruch příjmu potravy u dospívajících dívek cze
dc.title.alternative Risk factors of disorders of food - intake concerning teenage girls eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with a problematic issue of food - intake disorders, anorexia nervosa and bulimia nervosa. It mainly puts an emphasis on risk factors of these two illnesses abounding the longer the more. The thesis contains one theoretical and one practical part. You can read about causes, symptoms, process, prognosis, consequences and possibilities of curing anorexia nervosa and bulimia nervosa in this theoretical part. In this practical part a questionnaire is analyzed filled in by girls. The results are presented in summary sheets. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D19557
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account