Ježíš v Koránu a muslimské tradici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pargačová, Viola
dc.contributor.author Kramář, Jan
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:28:24Z
dc.date.available 2008-11-02T10:28:24Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29946
dc.description.abstract Práce Ježíš v Koránu a muslimské tradici pojednává o jedné z osob vyskytujících se ve svaté knize islámu, v Koránu. Touto osobou je Ježíš, arabsky Ísa, který na základě nespočtu zmínek roztroušených v této knize, se v pronikání tímto charakterem objevuje jako syn, prorok, posel, soudce a dále v jemnějších a jemnějších obrysech, které pomáhají dokreslit reflexe této postavy napříč dějinami, jako živoucí obraz autority, jenž dodnes žije v srdcích miliónů vyznavačů islámu, muslimů. Tato práce je pokusem o nástin kontextů a podtextů, na kterých, pro většinu západního světa neznámé pojetí Ježíše vyrůstá, a tím i pokusem o ucelení tématu, které se v českých dílech, ale i překladech nevyskytuje. V rozmezích bakalářské práce je nastíněna tematika, v níž se otevírá obzor hlubšímu studiu jednotlivých oddílů, z kterých je poskládán obraz, symbol, věcí ukrytých v životech velké části lidské populace, stejně jako ve velkém dílu lidských dějin. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 586691 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Islám cze
dc.subject Korán cze
dc.subject Ježíš cze
dc.subject ´Isá cze
dc.subject Prorok cze
dc.subject Islam eng
dc.subject Quran eng
dc.subject Koran eng
dc.subject Jesus eng
dc.subject Prophet eng
dc.title Ježíš v Koránu a muslimské tradici cze
dc.title.alternative Personality of Jesus in al-Quran and muslim tradition eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Machálek, Vít
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work Personality of Jesus in al-Quran and muslim tradition is about one of the persons who could be found in the sacred book of islam, in the Quran. This personality is Jesus, ´Isa in arabic, who on the base of many mentions, disperset through whole book, appeared as a son, prophet, messenger, judge, and later in the finer and finer shapes, which will help us to complete those reflections of him, as an authority which is living in the heards of a milions believers, muslims. This work tries to draw whole contexts, from which, for the most of the western people, is the concept of Jesus growing. Further it is an attemt at completing this topic which is not available in Czech works, not even in any translations. In the range of bachelor work there are foreshadowed themes, where you can find a way for a deaper research of individual branches. There is complete picture, a symbol, of the things hidden in stories through the most of the population, either symbols of a big part of human history. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19260
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account