Realizační dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 přes trať Na vinici v Chebu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Culek, Bohumil
dc.contributor.author Valenta, Radek
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:32:54Z
dc.date.available 2008-08-12T08:32:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29664
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je zpracování realizační dokumentace stavby silničního mostu ev. č. 606-073 "Na Vinici" Cheb. Jedná se o silniční most o třech polích s horní mostovkou na komunikaci II/606, ocelobetonový spřažený s plnostěnnými nosníky, trvalý, šikmý 65°, v oblouku, s normovanou zatížitelností. Součástí práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace cze
dc.format.extent 13416651 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject realization documentations eng
dc.subject composite structure eng
dc.subject rehabilitation eng
dc.subject realizační dokumentace cze
dc.subject spřažená konstrukce cze
dc.subject sanace cze
dc.subject metoda konečných prvků cze
dc.subject TDA cze
dc.title Realizační dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 přes trať Na vinici v Chebu cze
dc.title.alternative Documentation of reconstruction of bridge ev. n. 606-073 across railway line "Na Vinici" Cheb eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šír, Ivan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals with reconstruction of bridge ev. n. 606-073 across railway line "Na Vinici" Cheb. It is permanent road bridge consists of 3 bays, with upper deck, supporting structure is composite concrete-steel, with 65°oblique, with normalized carrying capacity. It contents of technical report, static report and project documentation. Supports and pilons are in accommodate static condition, that will be rehabilited. Supporting structure was in bad condition and it will be supstituted for new one. The bridge is situated in curve, it‘s in longitudinal and cross slope. Internal forces are simulated on 3D model in sw Scia Esa PT 2007 with application of TDA module (time demand analysis). Project follows valid standarts of CNI (Czech normalization institut). eng
dc.description.department Katedra dopravní infrastruktury cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18560
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account