Deníky Jany Marie Harbuval-Chamaré, rozené z Valdštejna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena
dc.contributor.author Janáčková, Pavla
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:26:05Z
dc.date.available 2008-08-12T08:26:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29612
dc.description.abstract Práce se zabývá rozborem písemné pozůstalosti hraběnky Jany Marie („Johanky") Harbuval-Chamaré, rozené z Valdštejna. Důraz je kladen na její osobní deníky, které tvoří základ práce. Ze získaných informací je rekonstruován její život v manželství s Janem Antonínem Harbuval-Chamaré, zároveň načerpané poznatky slouží k osvětelní života ženy v 18. století a přispívají k výzkumu v oblasti pramenů osobní povahy a dějin každodennosti aristokracie českých zemí. Okrajově jsou též nastíněny dějiny rodu Harbuval-Chamaré, hostinnské linie Valdštejnů a Pálffyů z Erdödu. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 16637144 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject diaries eng
dc.subject 18th century eng
dc.subject family von Wallenstein eng
dc.subject everydayness eng
dc.subject aristocracy eng
dc.subject Harbuval-Chamaré cze
dc.subject deníky cze
dc.subject 18. století cze
dc.subject Valdštejnové cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject aristokracie cze
dc.title Deníky Jany Marie Harbuval-Chamaré, rozené z Valdštejna cze
dc.title.alternative The Diaries of Jana Marie Harbuval-Chamaré, born von Wallenstein eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubeš, Jiří
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is concerned with the written inheritance of countess Jana Marie („Johanka") Harbuval-Chamaré, born von Wallenstein. Her personal diaries are accenturated and they also are the main topic of this bachelor work. Her personal life in the marriage to Jan Antonín was reconstructed from the pieces of information gained during the research. These pieces of information also served for describing life of a woman living in the 18th century and help in the research dedicated to the ego-documents and history of the everyday life of the aristocracy living in the region of the Czech kingdom. Short history of the families Harbuval-Chamaré, von Wallenstein and Pálffy from Erdöd are also partially mentioned. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D18670
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account