Numerická analýza usnadněného transportu membránami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palatý, Zdeněk
dc.contributor.author Štěpánek, Vojtěch
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:36:29Z
dc.date.available 2008-08-12T07:36:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29259
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá numerickou analýzou usnadněného transportu membránami. Je prezentován matematický model usnadněného transportu ve vsádkové cele a je odvozeno zjednodušené řešení, které je často využíváno k vyhodnocení experimentálních dat. V praktické části byly analyzovány zjednodušující podmínky, které jsou nutné k odvození zjednodušeného řešení. Pozornost byla věnována především podmínkám dosažení pseudostacionárního stavu a vlivu rozdílných difuzních koeficientů všech látek, podílejících se na usnadněném transportu. cze
dc.format 60 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject facilitated transport eng
dc.subject numerical analysis eng
dc.subject polymeric membrane eng
dc.subject mass transport modelling eng
dc.subject usnadněný transport cze
dc.subject numerická analýza cze
dc.subject polymerní membrána cze
dc.subject modelování transportu hmoty cze
dc.title Numerická analýza usnadněného transportu membránami cze
dc.title.alternative Numerical analysis of facilitated transport in membranes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doleček, Petr
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the numerical analysis of facilitated transport in membranes. The mathematical model of facilitated transport in the batch cell is presented and an approximative solution, which is often used to interpretate data from facilitated transport experiments, is derived. In Practical part, simplified assumptions necessary to derive the approximative solution were analyzed. An attention was paid especially to the conditions which are necessary to reach the pseudo-steady state. Moreover, the effect of unequal diffusion coefficients of all the species involved in facilitated transport was investigated. eng
dc.description.department Katedra chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemické inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D18853
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account