Návrh implementační strategie pro zlepšení služby ČD-Kurýr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Kuchařová, Věra
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:03:26Z
dc.date.available 2008-08-12T07:03:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29069
dc.description.abstract Práce se zabývá přepravou kurýrních zásilek na železnici v rámci služeb ČD Kurýr. Snaží se odhalit nedostatky služby a navrhnout jednotlivé kroky implementační strategie. Cílem implementační strategie je vyhodnocení současných služeb a stanovení dalších priorit včetně konkrétních návrhů na zkvalitnění poskytovaných služeb, které povede ke zvýšení úrovně služeb a vyšší konkurenceschopnosti ve srovnání s ostatními firmami. cze
dc.format 74 s., 14 s. obr. příloh. cze
dc.format.extent 3109373 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Ceske drahy eng
dc.subject tariff politics eng
dc.subject accessibility eng
dc.subject on-line services eng
dc.subject Strategy eng
dc.subject České dráhy cze
dc.subject tarifní politika cze
dc.subject dostupnost cze
dc.subject on line služby cze
dc.subject Strategie cze
dc.title Návrh implementační strategie pro zlepšení služby ČD-Kurýr cze
dc.title.alternative Proposal of implementing strategy for improvement of CD-Courier service eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Müller, Robert
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The project deals with transportation of shipments via rail services called CD-Courier. It tries to find out weaknesses of this service and suggest individual steps of implementing strategy. The aim of this implementing strategy is to interpret present services and set following priorities including particular proposals for quality increase of provided services, which will result in improvement of services level and increase of competitiveness in comparison with other companies in the same business. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18837
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account