Zvýšení efektivnosti dopravní obslužnosti v okrese Kutná Hora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Hynek, Michal
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:14:13Z
dc.date.available 2008-08-12T06:14:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28696
dc.description.abstract Práce analyzuje současný stav dopravní obslužnosti v okrese Kutná Hora. V první části je charakteristika okresu a největších sídel. Byla vytvořena páteřní síť, na které je dopravní obslužnost řešena. Součástí analýzy je přehled největších zaměstnavatelů v okrese a soupis škol s počty dojíždějících žáků. Hlavní analýza se týká linek na úsecích páteřní sítě. Jde o možnosti spojení, časové polohy a frekvence spojů, trasy linek. Současná situace není uspokojivá. Kvalita spojení se liší podle jednotlivých úseků. Část s návrhy změn se týká možných optimalizačních opatření. Jsou upraveny časové polohy, celkové počty spojů a trasy linek. Výsledkem úprav je zlepšení reakce na potřeby přepravní poptávky. Jeden návrh se týká reorganizace umístění linek na stanovištích na autobusovém nádraží v Kutné Hoře. cze
dc.format 90 s., 17 s. příloh cze
dc.format.extent 10922976 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Public Personal transport eng
dc.subject Traffic availability eng
dc.subject bus transportation eng
dc.subject ime tables eng
dc.subject Veřejná osobní doprava cze
dc.subject Dopravní obslužnost cze
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.title Zvýšení efektivnosti dopravní obslužnosti v okrese Kutná Hora cze
dc.title.alternative Increase of effectiveness of traffic availability in Kutná Hora region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to analyse the present state of the traffic availability in the region of Kutná Hora. There is a characterization of the region and biggest cities in the first part of this thesis. The traffic service of the traffic network among the most important cities is analysed. The part of the analysis is a list of the most important employers in the region and a list of schools with numbers of commuting students. The most important part of the analysis refers to the lines of the network. This part is dealing with possibilities of connections, time positions and frequency of connections. The present state is unsatisfying. There are big differences in quality among the individual connections of the network. The part with suggestions concerns to possible steps to optimize the present state. Time positions are changed as well as the number of connections and routes. The result of the changes is an improving response at transport needs. One proposal concerns to reorganization of route locations at the bus terminal in Kutná Hora. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18513
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account