Svátky, oslavy a obřady v životě Vietnamců žijících v České republice: případová studie v městě Lysá nad Labem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Hana
dc.contributor.author Uhlířová, Lucie
dc.date.accessioned 2008-08-12T05:59:36Z
dc.date.available 2008-08-12T05:59:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28619
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tradicemi souvisejícími s oslavami svátků, konáním oslav a obřadů ve třech vietnamských rodinách žijících v České republice. Zaměřuje se na vietnamské tradice, které si jednotlivé rodiny nadále uchovávají a české tradice, které rodiny přijaly. Pozornost je věnována otázkám, proč rodiny dodržují jen určité vietnamské a české tradice a jaký význam pro ně dané tradice mají. Součástí práce je také analýza dosažené akulturace vietnamských rodin. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 940168 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Vietnamese eng
dc.subject traditions eng
dc.subject festivals eng
dc.subject feasts eng
dc.subject rites eng
dc.subject acculturation eng
dc.subject Vietnamci cze
dc.subject tradice cze
dc.subject svátky cze
dc.subject oslavy cze
dc.subject obřady cze
dc.subject akulturace cze
dc.title Svátky, oslavy a obřady v životě Vietnamců žijících v České republice: případová studie v městě Lysá nad Labem cze
dc.title.alternative Festivals, feasts and rites among the Vietnamese living in the Czech Republic: the case study of Lysá nad Labem eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maiello, Giuseppe
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with traditions, which are connected with celebrations of festivals, doing feasts and rites among three vietnamese families living in the Czech Republic. It focuses on the vietnamese traditions, which are still keeping by the families, and on the czech traditions, which were received by these families. This work also focuses on questions, why the families keep only some vietnamese and some czech traditions, and what these traditions mean for the families. The work involves also an analysis of an acculturation of the vietnamese families. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19031
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account