Analytické metody pro monitorování mikroplastů v životním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýs, Milan
dc.contributor.author Janda, Vojtěch
dc.date.accessioned 2024-03-12T05:27:07Z
dc.date.available 2024-03-12T05:27:07Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-07-04
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82596
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mikroplastů v životním prostředí a možnostmi sekundární kontaminace potravin s ohledem na jejich toxicitu. V úvodu jsou zmíněná rizika pro lidský organismus a legislativa týkající se plastového odpadu. Tato rešeršní práce nabízí detailní přehled doposavad vyvinutých analytických metod, která se používají pro monitorování mikroplastů v enviromentálních vzorcích. Důraz je kladen především na kritické hodnocení jednotlivých analytických přístupů, přičemž pro praktické účely se musí používat vždy jejich kombinace. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroplasty cze
dc.subject microplastics eng
dc.subject polymery cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject analytické metody cze
dc.subject polymers eng
dc.subject egislation eng
dc.subject environment eng
dc.subject analytical methods eng
dc.title Analytické metody pro monitorování mikroplastů v životním prostředí cze
dc.title.alternative Analytical methods for monitoring microplastics in the environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2023-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the problematics of microplastics in the environment and the possibilities of their secondary contamination of food, regarding to their toxicity. In the introduction, the risks for the human organism and the legislation related to the management of plastic waste are mentioned. This scientific work offers a detailed overview of the analytical methods developed so far for the monitoring of microplastics in environmental samples. The emphasis is mainly placed on the critical evaluation of individual analytical approaches, whereas their combination must always be used for practical purposes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byl seznámen s posudkem vedoucího bakalařské práce. Student odpověděl na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 46247
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account