Naklíčené potraviny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajer, Tomáš
dc.contributor.author Strnádková, Adéla
dc.date.accessioned 2024-03-12T05:27:07Z
dc.date.available 2024-03-12T05:27:07Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-07-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82595
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byla vypracována literární rešerše na téma Naklíčené potraviny. První část je zaměřena na seznámení s touto problematikou. Vysvětluje jednotlivé pojmy, popisuje, jak klíčení probíhá, jaké jsou vhodné podmínky pro klíčení a jaké druhy semen je možné použít. Druhá část je zaměřena na analýzu jednotlivých složek naklíčených semen. Rozebírá obsahy těchto komponent a představuje techniky a konkrétní metody pro jejich stanovení. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject semena cze
dc.subject klíčky cze
dc.subject klíčení cze
dc.subject potraviny cze
dc.subject seeds eng
dc.subject sprouts eng
dc.subject sprouting eng
dc.subject food eng
dc.title Naklíčené potraviny cze
dc.title.alternative Sprouted foods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2023-08-21
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis a literature research was done on the topic of sprouted foods. The first part is focused on the introduction to this issue. It explains the different terms, describes how germination takes place, what are the suitable conditions for germination and what types of seeds can be used. The second part is focused on the analysis of the individual components of germinated seeds. It discusses the contents of these components and presents techniques and specific methods for their determination. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Hodnocení a analýza potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byla seznámena s posudkem vedoucího bakalářské práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 46246
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account