Využití moderních analytických technik pro analýzu biologicky aktivních látek v čokoládě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Matysová, Sára
dc.date.accessioned 2024-03-12T05:27:07Z
dc.date.available 2024-03-12T05:27:07Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82594
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím moderních analytických technik pro analýzu biologicky aktivních látek obsažených v čokoládě. Teoretická část shrnuje informace o způsobu výroby čokolády a jejím chemickém složení. Dále se věnuje procesu alkalizace a jeho vlivu na obsah biologicky aktivních látek. Praktická část bakalářské práce je věnována stanovení celkového obsahu fenolických látek a antioxidační kapacity extraktů připravených z čokolády pomocí různých spektrofotometrických metod. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject čokoláda cze
dc.subject kakaovník cze
dc.subject alkalizace cze
dc.subject biologicky aktivní látky cze
dc.subject DPPH cze
dc.subject ABTS cze
dc.subject TPC cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject chocolate eng
dc.subject cocoa eng
dc.subject alkalisation eng
dc.subject biological active compounds eng
dc.subject DPPH eng
dc.subject ABTS eng
dc.subject TPC eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.title Využití moderních analytických technik pro analýzu biologicky aktivních látek v čokoládě cze
dc.title.alternative Modern analytical techniques in analysis of biological active compounds in chocolate eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2023-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on analysis of biologically active compounds present in chocolate using modern analytical techniques. The theoretical part summarizes information about chocolate production and its chemical composition, further, the process alkalisation and their impact on the content of biologically active substances are described. The experimental part of the thesis deals with the determination of total phenolic contents and antioxidant capacity of chocolate extracts by using spectrophotometric techniques. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Hodnocení a analýza potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byla seznámena s posudkem vedoucího bakalářské práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 46234
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account