Změna technologie provozu na železniční trati Olomouc - Krnov po aplikaci racionalizačních opatření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Kubelka, Dominik
dc.date.accessioned 2024-03-12T05:12:12Z
dc.date.available 2024-03-12T05:12:12Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-08-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82568
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou železniční infrastruktury a dopravní technologie provozu na části celostátní dráhy číslo 310A v úseku Olomouc - Bruntál - Krnov. Na základě analýzy jsou v práci navrženy racionalizační úpravy železniční infrastruktury, potřebné pro realizaci nové dopravní technologie provozu na trati. Součástí práce je i vyhodnocení navržených úprav. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject železnice cze
dc.subject trať 310 cze
dc.subject racionalizace provozu cze
dc.subject jízdní řád cze
dc.subject simulace cze
dc.subject railway eng
dc.subject railway line 310 eng
dc.subject rationalization of traffic eng
dc.subject timetable eng
dc.subject simulation eng
dc.title Změna technologie provozu na železniční trati Olomouc - Krnov po aplikaci racionalizačních opatření cze
dc.title.alternative Change the operating technology on the Olomouc - Krnov railway track after the application of rationalization measures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2024-02-05
dc.description.abstract-translated The work deals with analysis of railway infrastructure and transport technology on part of the national railway track number 310A in the section Olomouc - Bruntál - Krnov. Based on an analysis, the thesis proposes and evaluates possibilities rationalization of operation on the assessed part of the railway track. The work also includes an evaluation of the proposed modifications. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technologie a management v dopravě cze
dc.description.defence Student dokázal svou diplomovou práci velmi vhodně prezentovat a obhájit. Na dotazy komise reagoval hbitě a řešenou problematiku osvětlil vyčerpávajícím a přesvědčivým způsobem. cze
dc.identifier.stag 45627
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account