Třídní kolektiv a klima školního prostředí a jejich vliv na žáka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Formáčková, Marta
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:15Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:15Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2022-08-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82509
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je představit problematiku třídního kolektivu a klimatu a jejich vlivu na žáka a zároveň uvést možnosti jejich formování pomocí různých technik. Teoretická část práce se zaměřuje vymezení problematiky klimatu třídy a charakteristiku třídního kolektivu jako sociální skupiny. Představuje aktéry klimatu a jejich pohledy na něj a způsoby, jakým ho ovlivňují. Praktická část je založena na analýze rozhovorů s členy učitelského sboru působícími na základní škole. Rozhovory jsou zaměřeny především na praktické zkušenosti informantů s problematikou třídního kolektivu, používané metody práce na zlepšování klimatu a prevence problémů v kolektivu. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject třídní kolektiv cze
dc.subject třídní klima cze
dc.subject socializace cze
dc.subject poradenský systém cze
dc.subject prevence rizikového chování cze
dc.subject classroom collective eng
dc.subject classroom climate eng
dc.subject socialisation eng
dc.subject guidance system eng
dc.subject prevention of risky behaviour eng
dc.title Třídní kolektiv a klima školního prostředí a jejich vliv na žáka cze
dc.title.alternative The classroom collective and the climate of the school environment and their influence on the pupil eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2024-01-24
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to introduce the topic of classroom collective and classroom climate and their influence on the student, as well as to present the possibilities of shaping them using different techniques. The theoretical part of the thesis focuses on defining the issue of classroom climate and the characteristics of the classroom collective as a social group. It introduces the actors of the climate and their perspectives on it and the ways in which they influence it. The practical part is based on the analysis of interviews with members of the teaching staff working in a primary school. The interviews focus mainly on the informants' practical experience with the problems of the classroom collective, the methods used to improve the climate and to prevent problems in the collective. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia - Specializace v pedagogických vědách cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě připravená. Představila cíle práce, metodologie i výsledky práce.. Odpověděla na všechny otázky členů komise. Obhajoba proběhla řádně. cze
dc.identifier.stag 43607
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account