Racial issues in the works of Nella Larsen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Libnar, Petr
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:09Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:09Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82508
dc.description.abstract This diploma thesis deals with racial issues in the works of Nella Larsen. The theoretical part of the thesis is focused on topics such as Cultural Identity and African American Identity, and these terms are defined and explained in a broader context. Subsequently, the theoretical part of the thesis focuses on the major representatives of the African American ethnicity who actively participated in the formation of African American identity in the United States in the 20th century. Important concepts such as Pan-African Socialism, Old Negro, and New Negro are defined in this part of the thesis. The practical part of the thesis analyses the literary works of Nella Larsen, specifically the novel Passing and the short stories The Wrong Man, Freedom, and Sanctuary. These works are analysed in terms of racial inequality and the search for identity. eng
dc.format 65 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 31.01.2026
dc.subject Larsonová, Nella cze
dc.subject rasová problematika cze
dc.subject Afroameričané cze
dc.subject identita cze
dc.subject Passing cze
dc.subject Larsen, Nella eng
dc.subject racial issues eng
dc.subject African American eng
dc.subject identity eng
dc.subject Passing eng
dc.title Racial issues in the works of Nella Larsen eng
dc.title.alternative Rasová problematika v díle Nelly Larsonové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kohlová, Petra
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce pojednává o rasové problematice v díle Nelly Larsonové. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku kulturní identity, s důrazem na Afro Americkou identitu, a tyto termíny jsou zde vydefinovány a vysvětleny v širším kontextu. Následně se teoretická část diplomové práce věnuje hlavním představitelům Afro Amerického etnika, kteří se ve 20. století ve Spojených Státech Amerických aktivně podíleli na formování černošské identity. Jsou zde vydefinovány důležité pojmy jako Pan-African Socialism, Old Negro, či New Negro. Praktická část diplomové práce se věnuje vlastní analýze literárních děl Nelly Larsonové, konkrétně románu Passing a krátkých povídek The Wrong Man, Freedom, a Sanctuary. Na díla je nahlíženo z pohledu rasové problematiky a hledání identity. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglická filologie cze
dc.description.defence Student shrnul rozdíly oproti původní verzi. Dále také přesvědčivě ragoval na doplňující dotazy komise, vč. konkrétních příkladů a referencí k tématu. Komise se proto rozhodla přiklonit k lepšímu hodnocení D. cze
dc.identifier.stag 47646
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account