Dual Portrayal of Femininity in American Horror Movies

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Škvor, Kristýna
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:09Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:09Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-08-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82507
dc.description.abstract The thesis is focused on the analysis of the representation of the dual image of femininity in selected American horror movies. The methodology rests on examining each film individually, aiming to bring a detailed study and classification of female characters in selected movies as well as a comparative analysis of the distinct representation of females according to the individual subgenre. It takes into account the shift from traditional and 'normal' femininity to a 'monstrous' or 'empowered' one and contrasts it to the representation of male characters and their masculinity. eng
dc.format 67 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject feminismus cze
dc.subject ženství cze
dc.subject gender cze
dc.subject feministická filmová teorie cze
dc.subject moderní hororový žánr cze
dc.subject gynehoror cze
dc.subject monstrózní ženství cze
dc.subject poslední přeživší dívka cze
dc.subject ženská moc cze
dc.subject Freudovské teorie cze
dc.subject feminism eng
dc.subject femininity eng
dc.subject gender eng
dc.subject feminist movie theory eng
dc.subject contemporary horror genre eng
dc.subject gynaehorror eng
dc.subject monstrous-feminine eng
dc.subject the Final Girl eng
dc.subject female empowerment eng
dc.subject Freudian theories eng
dc.title Dual Portrayal of Femininity in American Horror Movies eng
dc.title.alternative Dvojí zobrazení ženství v americkém hororovém filmu cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kalavská, Petra
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated .Práce se zaměřuje na analýzu reprezentace duálního obrazu ženství ve vybraných amerických hororových filmech. Metodika spočívá v samostatném zkoumání jednotlivých filmů s cílem přinést podrobnou studii a klasifikaci ženských postav ve vybraných filmech a také komparativní analýzu odlišného zastoupení žen podle jednotlivých subžánrů. Bere v úvahu posun od tradiční a "normální" ženskosti k "monstrózní" nebo "posílené" a staví jej do kontrastu k reprezentaci mužských postav a jejich maskulinitě. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglická filologie cze
dc.description.defence Studentka stručně představila téma a závěry své práce. Její výstup byl dobře připravený a kultivovaný, studentka velmi pěkně reagovala na dotazy zkoušejících, i proto se komise přiklonila k hodnocení A. cze
dc.identifier.stag 45617
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account