The East and the West in Joseph Conrad's "Under Western Eyes"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Chylíková, Jitka
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:08Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:08Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-08-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82506
dc.description.abstract The focus of this paper is to explore the differences between the East and the West as described in Under Western Eyes by Joseph Conrad. Firstly, the division line and the mindset differences are outlined in order to provide background for the subsequent analysis. Once the background is provided, the novel Under Western Eyes is analyzed in contrast with Conrad's own opinions as well as with the theory provided in the first part of the thesis. eng
dc.format 65 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Východ cze
dc.subject Západ cze
dc.subject Před očima západu cze
dc.subject Conrad, Joseph cze
dc.subject Rusko cze
dc.subject Revoluce cze
dc.subject West eng
dc.subject East eng
dc.subject Under Western Eyes eng
dc.subject Conrad, Joseph eng
dc.subject Russia eng
dc.subject Revolution eng
dc.title The East and the West in Joseph Conrad's "Under Western Eyes" eng
dc.title.alternative Zobrazení Východu a Západu v románu ”Před očima Západu” Josepha Conrada cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kohlová, Petra
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je prozkoumat rozdíly mezi východem a západem, které se projevují v knize Před očima západu od Josepha Conrada. V první části práce je určena dělící linie mezi východem a západem, a také rozdíly ve smýšlení osob pocházejících z těchto částí světa s cílem poskytnout základní informace nutné pro následnou analýzu. Poté, co jsou rozdíly vyznačeny, je román Před očima západu analyzován v kontrastu s Conradovými názory a také určenými rozdíly ve smýšlení a rozdělení východu a západu. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglická filologie cze
dc.description.defence Studentka před komisí shrnula výsledky své analýzy. Dále také regovala na otázky v posudcích a doplňující otázky. Vystoupení bylo připravené a odpovídalo hodnocení v posudcích. cze
dc.identifier.stag 45613
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account