The Occurrence and Purpose of Trauma in Selected Works of Gillian Flynn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Bičišťová, Barbora
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:08Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:08Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-08-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82505
dc.description.abstract This paper is focused on the occurrence and purpose of trauma in literature, namely two novels of the genre of psychological thrillers by Gillian Flynn, Sharp Objects and Gone Girl. The central theme of the thesis is the way the author incorporates trauma into her work with regards to the contemporary society and the personality and behaviour of the victims, while also focusing on various events which possess the power to shape the identity of the people influenced by traumatic events. The main goal of this thesis is to analyse the signs and symptoms the characters are enduring following their experience of traumatic events, and the ways the author uses to depict the characters as attempting to cope with the situation. Such coping mechanisms include addiction to substances or self-destructive behaviours. The thesis also aims for the clarification of what actually is the purpose of trauma in these two novels. eng
dc.format 68 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trauma cze
dc.subject zneužívání cze
dc.subject alkoholismus cze
dc.subject sebepoškozování cze
dc.subject společnost cze
dc.subject zanedbávání cze
dc.subject USA cze
dc.subject strach cze
dc.subject úzkost cze
dc.subject mysl cze
dc.subject trauma eng
dc.subject abuse eng
dc.subject alcoholism eng
dc.subject self-harm eng
dc.subject society eng
dc.subject neglect eng
dc.subject USA eng
dc.subject fear eng
dc.subject anxiety eng
dc.subject mind. eng
dc.title The Occurrence and Purpose of Trauma in Selected Works of Gillian Flynn eng
dc.title.alternative Výskyt a účel prvků traumatu ve vybraných dílech Gillian Flynn cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kalavská, Petra
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated Tato práce je zaměřena na výskyt a účel traumatu v literatuře, obzvláště poté v psychologických thrillerech od Gillian Flynn, Sharp Objects a Gone Girl. Ústředním tématem této práce je způsob, jakým autorka začleňuje trauma do svého díla s ohledem na současnou společnost a na osobnost a chování obětí, přičemž se dale soustředí na události, které mají moc formovat identitu člověka ovlivněného traumatem. Hlavním cílem této práce je analyzovat znaky a symptomy, kterými postavy trpí po prožití traumatických událostí, a způsoby, které autorka využívá k vyobrazení snahy postav vyrovnat se s danou situací, Tyto způsoby zahrnují závislost na návykových látkách, nebo sebedestruktivní chování. Tato práce se zároveň snaží objasnit, jaký je vlastně účel traumatu v těchto dvou románech. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglická filologie cze
dc.description.defence Studentka komisi seznámila se závěry své DP. Vyjádřila se také k posudkům a doplnila, okomentovala nejasnosti. její projev byl připravený a kultivovaný. Nicméně nebyl takový, aby komise změnila hodnocení, než které bylo v posudcích. Proto je obhajoba hodnocena E. cze
dc.identifier.stag 45607
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account