Irish Identity through the Eyes of a Child in Memoir

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Navrátilová, Lenka
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:07Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:07Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-08-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82504
dc.description.abstract This Master Thesis analyses the way in which four Irish memoirs, namely Frank McCourt's Angela's Ashes, Hugo Hamilton's The Speckled People, Patrick Doherty's I Am Patrick, and Tom Phelan's We Were Rich and We Didn't Know It, portray their authors' inculcation with two major and interrelated aspects of Irish Identity, Irish Nationalism and Irish Catholicism between the 1940s and 1960s when the authors grew up in Ireland. In order to understand their narratives, theoretical background regarding various fields connected with Irish national identity and identity in general have been provided. These fields include the nature of the genre of memoir, the notions of nation and nationalism, Irish history from the perspective of nationalism and of the Catholic Church, as well as the nature of Irish Catholicism in Ireland in the period in question. eng
dc.format 79 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject memoir eng
dc.subject autobiography eng
dc.subject childhood eng
dc.subject Irish identity eng
dc.subject Irish nationalism eng
dc.subject Irish catholicism eng
dc.subject McCourt, Frank eng
dc.subject Hamilton, Hugo eng
dc.subject Doherty, Patrick eng
dc.subject Phelan, Tom eng
dc.subject memoár cze
dc.subject autobiografie cze
dc.subject dětství cze
dc.subject irská identita cze
dc.subject irský nacionalismus cze
dc.subject irský katolicismus cze
dc.title Irish Identity through the Eyes of a Child in Memoir eng
dc.title.alternative Irská identita očima dítěte v memoáru cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce analyzuje způsob, jakým čtyři irské memoáry, konkrétně Angela's Ashes od Franka McCourta, The Speckled People od Hugo Hamiltona, I Am Patrick od Patricka Dohertyho a We Were Rich and We Didn't Know It od Toma Phelana, zobrazují vstřebávání dvou klíčových a vzájemně úzce propojených aspektů irské identity, a to irského nacionalismu a irského katolicismu v době, kdy autoři v Irsku vyrůstali, tedy ve 40. až 60. letech dvacátého století. Pro porozumění jejich výpovědí obsahuje práce také teoretické pasáže týkající se různých oblastí spojených s irskou identitou i identitou obecně, především podstatu memoárového žánru, pojmy národa a nacionalismu, irskou historii z hlediska nacionalismu a katolicismu, a také charakter irského katolicismu v dotyčné době. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Učitelství anglického jazyka cze
dc.description.defence Studentka stručně představila téma a strukturu své závěrečné práce. Dále se studentka snažila zodpovědět dotazy, které byly uvedeny v posudcích. Její prezentace byla přesvědčivá, komise se shodla na hodnocení B. cze
dc.identifier.stag 45604
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account