Digital competence of English language teachers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Godárová, Vanessa
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:07Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:07Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82503
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the digital competence of teachers in a basic school (primary and lower-secondary). In the theoretical part, the characteristics of a teacher are defined from a general point of view together with the competences of a teacher. Furthermore, the terms are put into the context of English language teaching and together, they are described from the historical, curricular, and strategic points of view. Finally, in the last section of the theoretical part, the possible ways of using digital technology in English lessons are described in more detail. The empirical part of this thesis describes research conducted with three secondary school teachers. This research works with data collected with the use of group interview and subsequent observations. The research observes subjective attitudes towards digital technologies in English lessons and the level of digital competence of designated teachers. eng
dc.format 81 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject učitel anglického jazyka cze
dc.subject kompetence učitele cze
dc.subject digitální kompetence cze
dc.subject technologie ve výuce anglického jazyka cze
dc.subject English teacher eng
dc.subject teacher competences eng
dc.subject digital competence eng
dc.subject ICT in English teaching eng
dc.title Digital competence of English language teachers eng
dc.title.alternative Digitální kompetence učitelů anglického jazyka cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce pojednává o digitální kompetenci učitelů na základní škole (na prvním I druhém stupni). V teoretické části je nejprve všeobecně definována a popsána osobnost učitele spolu s jeho kompetencemi. Dále jsou definované pojmy zasazeny do kontextu výuky anglického jazyka, který je spolu s digitální kompetencí učitele popsán z hlediska historie a dále kurikulárních a strategických dokumentů. V poslední části teoretického úseku práce jsou pak detailněji popsány možné způsoby používání digitálních technologií v hodinách anglického jazyka. Praktická část této práce zpracovává výzkum provedený se třemi učiteli základní školy. Tento výzkum se opírá o data získaná ze skupinového rozhovoru a následných observací. Výzkum se zabývá postoji k digitálním technologiím a následně úrovní digitální kompetence těchto učitelů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Učitelství anglického jazyka cze
dc.description.defence Studentka krátce představila svou DP a vyjádřila se ke komentářům uvedeným v posudcích. Komise se shodla na navrhovaném hodnocení D. cze
dc.identifier.stag 45598
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account