Variation on a Greek String: Medea according to Robinson Jeffers and Marina Carr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Huková, Petra
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:06Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:06Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-08-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82502
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the Greek myth of Medea and its depiction in modern tragedy, namely in the dramas Medea by Robinson Jeffers and By the Bog of Cats by Marina Carr. The thesis is structured into four chapters. The first chapter is devoted to tragedy and myth. The primary focus is on the theoretical framework related to tragedy, the theories of Aristotle, Hegel, Nietzsche and Steiner are discussed. The next section introduces Greek mythology and the following section offers an overview of the development of tragedy as a literary genre. The second chapter is dedicated to the myth of Medea and it offers an overview of its gradual development from Ancient Greece to the brink of the 21st century. The two remaining chapters contain the practical analysis. The aim of the thesis is to compare the two different approaches to the myth of Medea and also to determine the role and viability of tragedy and myth in modern society through the analysis of the selected plays. eng
dc.format 74 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Medea eng
dc.subject Jeffers, Robinson eng
dc.subject Carr, Marina eng
dc.subject Greek myth eng
dc.subject tragedy eng
dc.subject Médeia cze
dc.subject Jeffers, Robinson cze
dc.subject Carrová, Marina cze
dc.subject řecký mýtus cze
dc.subject tragédie cze
dc.title Variation on a Greek String: Medea according to Robinson Jeffers and Marina Carr eng
dc.title.alternative Variace na řeckou strunu: Médeia podle Robinsona Jefferse a Mariny Carrové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2024-01-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová se věnuje řeckému mýtu o Médeii a jeho ztvárnění v moderní tragédii, jmenovitě v dílech "Medea" Robinsona Jefferse a "By the Bog of Cats" Mariny Carrové. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o tragédii a mýtu. Primárně se zaměřuje na teoretický rámec tragédie, představeny jsou teorie Aristotela, Hegela, Nietzscheho a Steinera. Další část se zabývá řeckou mytologií a následuje přehled vývoje tragédie jako dramatického žánru. Druhá kapitola je věnována samotnému mýtu o Médeii a nabízí rámcový přehled jeho postupného vývoje od antického Řecka až k prahu 21. století. Dvě zbývající kapitoly obsahují praktický rozbor vybraných děl. Cílem práce je porovnat dva odlišné přístupy k mýtu o Médeii a také určit roli a životaschopnost tragédie a mýtu v moderní společnosti, čehož se snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy vybraných divadelních her. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglická filologie cze
dc.description.defence Studentka stručně představila téma a závěry své práce. Na dotazy vznesené v posudcích dokázala odpovědět uspokojivě, projev byl kultivovaný, obhajoba celkově dobře připravená. Komise se dohodla na hodnocení A. cze
dc.identifier.stag 43560
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account