The Conflicting Values in the Selected Work of the Lost Generation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Nýdecká, Gabriela
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:01Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:01Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82501
dc.description.abstract This bachelor's thesis explores the conflicting values in The Sun Also Rises by Ernest Hemingway as opposed to the established American values. It also delves into the historical and cultural background of the First World War and American values and mentions the Lost Generation. eng
dc.format 48 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject American literature eng
dc.subject Lost Generation eng
dc.subject American values eng
dc.subject disillusionment eng
dc.subject Americká literatura cze
dc.subject Ztracená generace cze
dc.subject americké hodnoty cze
dc.subject deziluze cze
dc.title The Conflicting Values in the Selected Work of the Lost Generation eng
dc.title.alternative Střet hodnot ve vybraném díle Ztracené generace cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kalavská, Petra
dc.date.accepted 2024-01-30
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce zkoumá střet hodnot v knize The Sun Also Rises od Ernesta Hemingwaye a kontrastuje již existujícími americkými hodnotami. Zároveň se zabývá historickým a kulturním pozadím první světové války, amerických hodnot a zmiňuje Ztracenou generaci. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglický jazyk cze
dc.description.defence Studentka v úvodu své obhajoby seznámila komisi s obsahem, zaměřením a cílem práce. Detailně se věnovala tematice konfliktu v dílech, která analyzovala. její výkon a přednes odpovídaly hodnocení v posudcích oponentky i vedoucí práce. cze
dc.identifier.stag 47579
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account