Music in English language teaching

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zitková, Helena
dc.contributor.author Kotvanová, Andrea
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:01Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:01Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82499
dc.description.abstract This thesis focuses on teaching vocabulary at primary school with the use of songs. The theoretical part will define the basic aim of teaching English in relation to linguistic competences. Then, the principles of teaching vocabulary will be covered. In the theoretical part, a set of criteria will be laid out. Based on the presented criteria, the author will create sets of activities with the implementation of songs to test whether songs are sufficient material to be implemented into teaching vocabulary followed by a commentary. eng
dc.format 70 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject populární písně cze
dc.subject výuka slovní zásoby cze
dc.subject lingvistická kompetence cze
dc.subject obecný cíl výuky anglického jazyka cze
dc.subject vývojová psychologie cze
dc.subject principy výuky slovní zásoby cze
dc.subject popular songs eng
dc.subject teaching vocabulary eng
dc.subject elementary school eng
dc.subject linguistic competences eng
dc.subject aim of English language teaching eng
dc.subject developmental psychology eng
dc.subject principles of teaching vocabulary eng
dc.title Music in English language teaching eng
dc.title.alternative Hudba ve výuce anglického jazyka cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena
dc.date.accepted 2024-01-30
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky slovní zásoby na základní škole s využitím písní. Teoretická část definuje základní cíle výuky anglického jazyka, který bude propojen s lingvistickými kompetencemi. Dále, principy výuky slovní zásoby budou následovat. V teoretické části budou vypracovány kritéria, podle kterých budou navrhnuty aktivity. Na základě kritérií budou vytvořeny soubory aktivit za využití písní. Vybrané písně a aktivity budou testovány, zda jsou vhodným materiálem pro výuku slovní zásoby. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka stručně představila obsah své přepracované práce a vyjádřila se k hodnocením uvedeným v posudcích. Nicméně, ne všechny nedostatky bylo možné v rámci obhajoby odstranit , a proto se komise přiklonila k hodnocení E. cze
dc.identifier.stag 46874
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account