Government Systems in The Handmaid's Tale and The Hunger Games

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohlová, Petra
dc.contributor.author Karlovský, Marek
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:00Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:00Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82498
dc.description.abstract This thesis deals with the government systems that are portrayed in the dystopian novels The Handmaid's Tale and The Hunger Games. The first part discusses the difference between utopia and dystopia and, afterwards, focuses on common features of the dystopia genre. Also, the first part offers a historical overview of feminism and the development of the position of women in literature. The second part analyses the selected novels and explores the aspects of government systems depicted in the selected books. eng
dc.format 50 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dystopie cze
dc.subject vláda cze
dc.subject totalita cze
dc.subject feminismus cze
dc.subject útlak cze
dc.subject společnost cze
dc.subject strach cze
dc.subject dystopia eng
dc.subject government eng
dc.subject totalitarianism eng
dc.subject feminism eng
dc.subject oppression eng
dc.subject society eng
dc.subject fear eng
dc.title Government Systems in The Handmaid's Tale and The Hunger Games eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2024-01-30
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá vládními systémy, kterou jsou popsány v dystopických románech The Handmaid's Tale a The Hunger Games. První část pojednává o rozdílu mezi utopií a dystopií a poté se zaměřuje na společné znaky dystopického žánru. První část také nastiňuje historický vývoj feminismu a pozici ženy v literature. Druhá část analyzuje vybrané romány a zkoumá aspekty vládního systému popsaného v knihách. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglický jazyk cze
dc.description.defence Student stručně představil téma a závěry své práce. Komise vznesla dotazy, které student zodpověděl uspokojivě, práci tedy obhájil. cze
dc.identifier.stag 45574
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account