Countercultural Ideals in the Music of Janis Joplin and Joni Mitchell

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Rejmanová, Markéta
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:56:59Z
dc.date.available 2024-02-06T09:56:59Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82497
dc.description.abstract The Bachelor thesis explores countercultural ideals of the 1960s and 1970s in the United States of America and examines the reasons for its development and its resulting effects on American society. In the theoretical part, the term "counterculture" is defined and its prime foundations of this movement are traced back to key historical events, such as the fight for equal rights or the environmental movement. The practical part presents an analysis of Janis Joplin's and Joni Mitchell's selected songs, whose lyrics reflected the era's countercultural ideals. eng
dc.format 92 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject counterculture eng
dc.subject 1960s and 1970s eng
dc.subject movements eng
dc.subject new generation eng
dc.subject Joplin, Janis eng
dc.subject Mitchell, Joni eng
dc.subject music eng
dc.subject kontrakultura eng
dc.subject 60. a 70. léta cze
dc.subject hnutí cze
dc.subject nová generace cze
dc.subject Joplin, Janis cze
dc.subject Mitchell, Joni cze
dc.subject hudba cze
dc.title Countercultural Ideals in the Music of Janis Joplin and Joni Mitchell eng
dc.title.alternative Ideály kontrakultury v písňové tvorbě Janis Joplin a Joni Mitchell cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2024-01-30
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá ideály kontrakultury v 60. A 70. letech ve Spojených státech amerických a zkoumá důvody jejího vzniku a následný vliv na americkou společnost. Teoretická část se soustředí na vysvětlení pojmu "kontrakultura" a prostřednictvím klíčových historických událostí nastiňuje ideové kořeny tohoto hnutí, jako jsou například hnutí za rovnoprávnost, či hnutí za životní prostředí. Obsahem praktické části je analýza vybraných písní zpěvaček Janis Joplin a Joni Mitchell, které ve svých textech odrážely ideály kontrakultury tohoto období. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Anglický jazyk cze
dc.description.defence Studentka nejprve seznámila členy komise s obsahem a cílem své práce. Následně zodpověděla otázky členů komise a reagovala na podněty v posudcích. Její projev byl velmi dobře připravený, ale postrádal hloubku - autorka práce však komisi přesvědčila. cze
dc.identifier.stag 43552
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account