Vnímání marketingové komunikace vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Šindelářová, Aneta
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:56:55Z
dc.date.available 2024-02-06T09:56:55Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-12-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82496
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na vnímání marketingové komunikace vybraného podniku. Cílem této práce je zhodnocení marketingové komunikace v podniku Jaromír Horký a její vnímání spotřebiteli. Úvodní část práce se zabývá vymezením základních pojmů marketingu, marketingové komunikace a marketingového výzkumu. Druhá část práce se věnuje představení podniku a analýze jeho marketingové komunikace, k čemuž bylo využito dotazníkové šetření. V závěru práce jsou formulovány výsledky dotazníkového šetření a z nich vyplývající návrhy a doporučení ke zlepšení stávající situace. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject komunikační mix cze
dc.subject marketingový výzkum cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject marketing communication eng
dc.subject communication mix eng
dc.subject marketing research eng
dc.subject questionnaire survey eng
dc.title Vnímání marketingové komunikace vybraného podniku cze
dc.title.alternative Perception of Marketing Communication in the Selected Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Boháčová, Hana
dc.date.accepted 2024-01-24
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the Perception of Marketing Communication in the Selected Company. The aim of this thesis is evaluation marketing communication in the company named Jaromír Horký and its perception by consumers. The introductory part of the thesis deals with the definition of the basic concepts of marketing, marketing communication and marketing research. The second part of the thesis is devoted to the introduction of the company and the analysis of its marketing communication, for which a questionnaire survey was used. In conclusion of the thesis, there are proposals and recommendations resulting from the questionnaire survey, which aim to improve the current situation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své DP Vnímání marketingové komunikace vybraného podniku, vedoucí a oponent v posudcích DP pokládají následující otázky či náměty: Jaká jsou, podle vašeho názoru, úskalí při realizaci vašich návrhů na zlepšení marketingové komunikace vámi analyzovaného podniku? Máte informace o tom, zda podnik uvedl nebo hodlá uvést do praxe některá vaše doporučení vyplývající ze SWOT analýzy a vyhodnocení dotazníkového šetření? Otázky a náměty z rozpravy: Jaká je výše tržeb vybraného podniku? Studentka otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 47500
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account