Pojistná ochrana podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boháčová, Hana
dc.contributor.author Ryšánková, Kristýna
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:56:50Z
dc.date.available 2024-02-06T09:56:50Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-07-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82495
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá optimalizací pojistné ochrany vybraného podniku. V teoretické části jsou popsána rizika, která mohou nastat při provozování a vedení podniku a také možnosti ochrany společnosti před těmito riziky. V praktické časti je představen konkrétní podnik a posouzena jeho současná pojistná ochrana s nabídkami od vybraných pojišťoven a zvolena optimální ochrana společnosti. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rizika cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojišťovnictví cze
dc.subject optimalizace pojistné ochrany cze
dc.subject risk management cze
dc.subject risks eng
dc.subject insurance eng
dc.subject insurance industry eng
dc.subject optimization of insurance protection eng
dc.subject risk management eng
dc.title Pojistná ochrana podniku cze
dc.title.alternative Insurance protection of the enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2024-01-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the optimization of insurance protection of a selected company. The theoretical part describes the risks that may occur during the operation and management of the enterprise as well as the possibilities of protecting the company from these risks. In the practical part, a specific company is introduced and its current insurance protection with offers from selected insurance companies are assessed and the optimal protection of the company is selected. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních institucí cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Pojistná ochrana podniku. Cílem práce bylo navrhnout optimální pojistnou ochranu vybraného podniku. Během rozpravy byl položen dotaz dle posudku vedoucího bakalářské práce: Otázka č. 1: V práci správně doporučujete, aby si společnost sjednala pojištění kybernetických rizik. Máte informace o tom, zda společnost tento krok skutečně zvažuje? Následně byly položeny doplňující dotazy: Otázka č. 2: V práci máte uvedenou matici rizik, ale pro Vámi analyzovaný podnik jste ji neprováděla? Otázka č. 3: Má podnik oddělení risk managementu? Otázka č. 4: Zajímala jste se o to, kdy naposledy měl podnik aktualizované pojistné smlouvy? Otázka č. 5: Máte v práci uvedenou celkovou částku, kterou dá podnik za pojištění? Otázka č. 6: Vámi analyzovaný podnik více prodává, nebo nakupuje v zahraničí? Otázka č. 7: Vaším kritériem pro výběr pojištění byla pouze cena? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 45255
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account