Pandemie Covid 19 a její dopad na zaměstnance vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lipovská, Veronika
dc.contributor.author Kaplanová, Pavla
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:56:49Z
dc.date.available 2024-02-06T09:56:49Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2022-11-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82493
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce Pandemie koronaviru Covid 19 a její dopad na zaměstnance vybraného podniku je popis a analýza ekonomického, sociálního a psychologického dopadu pandemie koronaviru Covid 19 na zaměstnance podniku Autocentrum BARTH a návrh opatření ke snížení negativních dopadů. V první kapitole práce je představen vybraný podnik potom jeho struktura, počet zaměstnanců a jeho historie. Druhá kapitola se věnuje pandemii, jejímu šíření ve světě a v České republice, přijatým vládním opatřením proti šíření a očkování proti němu. Ve třetí kapitole je vysvětlen pojem krize, krizový management a jeho činnosti. Finální kapitola práce obsahuje dopady pandemie a návrhy opatření pro jejich snížení. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pandemie cze
dc.subject koronavirus cze
dc.subject Covid 19 cze
dc.subject krize cze
dc.subject krizový management cze
dc.subject analýza cze
dc.subject dopad cze
dc.subject pandemic eng
dc.subject coronavirus eng
dc.subject Covid 19 eng
dc.subject crisis eng
dc.subject crisis management eng
dc.subject analysis eng
dc.subject impact eng
dc.title Pandemie Covid 19 a její dopad na zaměstnance vybraného podniku cze
dc.title.alternative The Covid 19 pandemic and it is impact on the employees of the selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2024-01-22
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis The Covid 19 pandemic and it is impact on the employees of the selected company is the description and analysis of an economic, social and psychological impact of the Covid 19 pandemic on the employees of Autocentrum BARTH and the proposal to reduce the negative impacts. In the first chapter of the thesis, the selected company, its structure, number of employees and its history is presented. The second chapter is devoted to the pandemic, its spread in the world and in the Czech Republic and the adopted government measures against the spread and vaccination against the disease. In the third chapter, the concept of crisis, crisis management and its activities are explained. The final chapter of the thesis contains the impacts of the pandemic and the proposals to reduce them. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své BP Pandemie Covid 19 a její dopad na zaměstnance vybraného podniku Otázky vedoucího BP: 1. Projevila společnost zájem o výsledky vaší práce? 2. Máte informace o tom, že by společnost vypracovávala či upravovala krizový plán? Studentka otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 43227
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account