Stanovení a analýza N,N-dimethyltryptaminu v rostlinných a biologických matricích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Hejnochová, Kristýna
dc.date.accessioned 2023-09-12T12:53:13Z
dc.date.available 2023-09-12T12:53:13Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82293
dc.description.abstract Tato práce se zabýva N,N-dimethyltryptaminem, což je velmi silné endogenní serotonergní psychedelikum. První část je věnována teoretickým poznatkům, jako je historie, výskyt, chemické, fyzikální a farmakologické vlastnosti. Dále se práce věnuje jeho účinkům na organismus, způsobům užívání a potenciálním využitím v psychoterapii. Druhá část je věnována jeho izolaci a stanovení v biologických a rostlinných matricích. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject N,N-dimethyltryptamin cze
dc.subject DMT cze
dc.subject stanovení cze
dc.subject analýza cze
dc.subject biologické a rostlinné matrice cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject LLE cze
dc.subject LSE cze
dc.subject SPE cze
dc.subject SPME cze
dc.subject MSPD cze
dc.subject HF-LPME cze
dc.subject UAE cze
dc.subject GC-MS cze
dc.subject LC-MS cze
dc.subject NMR cze
dc.subject IR cze
dc.subject N,N-dimethyltryptamine eng
dc.subject DMT eng
dc.subject determination eng
dc.subject analysis eng
dc.subject biological and plant matrices eng
dc.subject extraction eng
dc.subject LLE eng
dc.subject LSE eng
dc.subject SPE eng
dc.subject SPME eng
dc.subject MSPD eng
dc.subject HF-LPME eng
dc.subject UAE eng
dc.subject GC-MS eng
dc.subject LC-MS eng
dc.subject NMR eng
dc.subject IR eng
dc.title Stanovení a analýza N,N-dimethyltryptaminu v rostlinných a biologických matricích cze
dc.title.alternative Determination and analysis of N,N-dimethyltryptamine in plant and biological matrices eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2023-08-23
dc.description.abstract-translated This paper deals with N,N-dimethyltryptamine, a very potent endogenous serotonergic psychedelic. The first part is devoted to theoretical background such as history, occurrence, chemical, physical and pharmacological properties. Then the thesis deals with its effects on the organism, methods of use and potential applications in psychotherapy. The second part is devoted to its isolation and determination in biological and plant matrices. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Analýza biologických materiálů cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 46346
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account