Příprava konfiguračních izomerů 2-aminoikosan-3-olu a 2-aminotetrakosan-3-olu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel
dc.contributor.author Pospíšil, Petr
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:55Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:55Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81586
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje přípravu všech konfiguračních izomerů 2-aminoikosan-3-olu a 2-aminotetrakosan-3-olu. Příprava těchto izomerů je založena na asymetrické Henryho reakci, pro kterou byl nalezen vhodný vysoce účinný enantioselektivní katalyzátor. Separace jednotlivých stereoizomerů je možná po převedení 2-aminoalkan-3-olů na příslušné 2-fenyloxazolinové deriváty, které je možné oddělit pomocí sloupcové chromatografie. Tyto látky byly připraveny za účelem testování jejich cytotoxicity vůči vybraným liniím nádorových buněk. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 2-aminoalkan-3-oly cze
dc.subject asymetrická syntéza cze
dc.subject Henryho reakce cze
dc.subject heterogenní katalýza cze
dc.subject 2-fenyloxazoliny cze
dc.subject separace stereoizomerů cze
dc.subject 2-aminoalkan-3-ols eng
dc.subject asymmetric synthesis eng
dc.subject Henry reaction eng
dc.subject heterogeneous catalysis eng
dc.subject 2-phenyloxazoline derivatives eng
dc.subject separation of stereoisomers eng
dc.title Příprava konfiguračních izomerů 2-aminoikosan-3-olu a 2-aminotetrakosan-3-olu cze
dc.title.alternative Preparation of configurational isomers of 2-aminoeicosan-3-ol and 2-aminotetracosan-3-ol eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated This master´s thesis describes the synthesis of all configurational isomers of 2-aminoicosan-3-ol and 2-aminotetracosan-3-ol. The preparation of these isomers was performed by utilizing of asymmetric Henry reaction. The suitable enantioselective catalyst for this reaction was explored. Separation of individual stereoisomers was achieved after conversion of the 2-aminoalkan-3-ols to the corresponding 2-phenyloxazoline derivatives. These derivatives were possible to isolate via column chromatography. These compounds were synthesized with the aim to evaluate their cytotoxicity in selected cancer cell lines. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie a technologie cze
dc.description.defence Předseda komise prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. upozornil na podezřelou shodu diplomové práce s prací bakalářskou, kterou vyhodnotil antiplagiátorský program. K této shodě se písemně podrobně vyjádřil školitel práce doc. Ing. Pavel Drabina Ph.D. (viz. příloha). Komise se poté shodla na konstatování, že se v tomto případě o plagiát nejedná. Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Příprava konfiguračních izomerů 2-aminoikosan-3-olu a 2-aminotetrakosan-3-olu". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě disertační práce byly dále vzneseny následující dotazy: Prof. Bureš: Zkoušel jste jiný oxidační systém pro přípravu aldehydů? Prof. Kulhánek: Jak ji vysvětlujete "neaktivitu" vysráženého katalyzátoru vůči aktivitě heterogenního katalyzáturu vázaného na polymeru? Prof. Cibulka: Jak bylo docíleno přípravy enantiomerů? cze
dc.identifier.stag 46002
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account