Syntéza, vlastnosti a reaktivita azosloučenin obsahujících naftalenový skelet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Jiří
dc.contributor.author Konopáčová, Pavlína
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:53Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:53Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81582
dc.description.abstract V teoretické části této diplomové práce jsou diskutovány možnosti syntézy azosloučenin. Práce se zaměřuje především na syntézy, které jsou katalyzovány těžkými kovy. Následně jsou popsány jejich fotochemické vlastnosti a možnosti C-H aktivačních či funkcionalizačních reakcí. V experimentální části je popsána nová metoda syntézy azosloučenin obsahujících naftalenový skelet. Následně jsou popsány fotochemické vlastnosti, reaktivita s palladnatými solemi a C-H funkcionalizační reakce nově syntetizovaných látek. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.06.2026
dc.subject azosloučeniny cze
dc.subject fotochemie cze
dc.subject C-H aktivace cze
dc.subject C-H funkcionalizace cze
dc.subject fotopřepínání cze
dc.subject azo compounds eng
dc.subject photochemistry eng
dc.subject C-H activation eng
dc.subject C-H functionalization eng
dc.subject photoswitch eng
dc.title Syntéza, vlastnosti a reaktivita azosloučenin obsahujících naftalenový skelet cze
dc.title.alternative Synthesis, properties and reactivity of azo compounds containing naphthalene skeleton eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of this thesis, the possibilities of the synthesis of azo compounds are discussed. The work focuses mainly on syntheses that are catalyzed by heavy metals. Subsequently, their photochemical properties and the possibilities of C-H activation or functionalization reactions are described. In the experimental part, a new method of synthesis of azo compounds containing a naphthalene skeleton is described. Subsequently, photochemical properties, reactivity with palladium salts and C-H functionalization reactions of the newly synthesized substances are described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie a technologie cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Syntéza, vlastnosti a reaktivita azosloučenin obsahujících naftalenový skelet". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomantka vyjádřila k dotazům oponentského posudku. K obhajobě disertační práce byly dále vzneseny následující dotazy: Prof. Cibulka: Za jakých podmínek probíhala závěrečná funkcionalizace? Doc. Šimůnek: Jak jste sledovali konfiguraci azobenzenů? Prof. Ludwig: Proč byla volena substituce trifluormethyl skupinou? cze
dc.identifier.stag 45983
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account