Syntéza a fotoizomerizace 1-(fenanthren-4-yl)-2-fenyldiazenů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanusek, Jiří
dc.contributor.author Kryl, Pavel
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:52Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:52Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81580
dc.description.abstract V teoretické části této diplomové práce jsou diskutovány vlastnosti aromatických diazenů, se zaměřením na jejich (E)- a (Z)- izomerii, dále možnosti jejich přípravy. Následně jsou probírány možnosti přípravy substituovaných fenanthrenů pomocí substitučních, cykloadičních a cyklizačních metod. Nakonec jsou probírány C-H aktivace pomocí přechodných kovů na aromatických diazenech. Experimentální část se zabývá přípravami substituovaných 1-(fenanthren-4-yl)-2-fenyl-diazenů různými metodikami. Bylo připraveno celkem 7 nových 1-(fenanthren-4-yl)-2-fenyl-diazenů. Tyto látky byly charakterizovány technikami 1H a 13C NMR, HRMS, bodem tání a elementární analýzou. Dále byla změřena jejich fotoizomerizace a tepelná izomerizace technikami UV/VIS a 1H NMR spektroskopie. Nakonec byla na některých substrátech prozkoumána možnost jejich C-H aktivace pomocí Pd(OAc)2, monitorována 1H NMR technikou. cze
dc.format 134 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotoizomerizace cze
dc.subject tepelná izomerizace cze
dc.subject azolátky cze
dc.subject aromatické diazeny cze
dc.subject C-H aktivace cze
dc.subject 1-(fenanthren-4-yl)-2-fenyldiazen cze
dc.subject photoisomerisation eng
dc.subject thermal isomerisation eng
dc.subject azocompounds eng
dc.subject aromatic diazenes eng
dc.subject C-H activation eng
dc.subject 1-(phenanthrene-4-yl)-2-phenyldiazene eng
dc.title Syntéza a fotoizomerizace 1-(fenanthren-4-yl)-2-fenyldiazenů cze
dc.title.alternative Synthesis and photoisomerization of 1-(phenanthren-4-yl)-2-phenyldiazenes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this thesis is dedicated to discussing the properties of aromatic diazenes, with special interest in their (E)- and (Z)- forms and methods of their synthesis. Furthemore the theoretical part also contains methods of synthesis of substituted phenanthrenes by substitution, cycloadition and cyclisation reactions. Lastly C-H activations of aromatic diazenes by means of transition metals are discussed. Experimental section contains the synthesis of substituted 1-(phenanthrene-4-yl)-2- phenyldiazenes by various means. Overall 7 new substituted 1-(phenanthrene-4-yl)-2- phenyldiazenes were prepared. The compouns were characterised by 1H and 13C NMR, HRMS, melting point and elementary analysis. Next their photoisomerisation and thermal isomerisation were studied by means of UV/VIS spectroscopy and NMR spectroscopy. Lastly C-H activation by Pd(OAc)2 was studied on some of the compounds by means of 1H NMR spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie a technologie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Syntéza a fotoizomerizace 1-(fenanthren-4-yl)-2-fenyldiazenů". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě disertační práce byly dále vzneseny následující dotazy: Prof. Ludwig: Který z azoderivátů vykazoval nejlepší výtěžky? Prof. Bureš: Co bylo zdrojem záření používaných vlnových délek? Prof. Šimůnek: Proč jste volili pro studium NMR analýz volili CDCl3 a oproti jiným možným rozpouštědlům? cze
dc.identifier.stag 45975
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account