Syntéza a fotoizomerizace 2',6-přemostěných 1-([1,1'-bifenyl]-2-yl)-2-fenyldiazenů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanusek, Jiří
dc.contributor.author Kolman, Lukáš
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:57:52Z
dc.date.available 2023-08-15T07:57:52Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81579
dc.description.abstract Teoretická část této práce se zabývá publikovanými syntézami aromatických diazenů s detailnějším zaměřením na syntézu vycházející z hydrazinů. Rovněž jsou zde podrobněji rozebírány modernější metody syntézy pocházející z 21. století ilustrující pokrok v této oblasti. V další části je diskutována izomerizace na dvojné vazbě diazenů se zaměřením na fotoizomerizaci. V experimentální části je popsaná příprava a charakterizace 5 doposud nepřipravených aromatických diazenů, u nichž byla studována vzájemná přeměna konfigurace na diazenové dvojné vazbě, a to jak vlivem ozařování, tak i termicky. Ověřena byla i fotostabilita připravených diazenů. Pro jeden z nich byla realizován předběžný experiment C-H aktivace působením octanu palladnatého. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diazeny cze
dc.subject fotoizomerizace cze
dc.subject E/Z-izomerie cze
dc.subject Buchwaldova-Hartwigova reakce cze
dc.subject oxidace hydrazinů cze
dc.subject kinetika cze
dc.subject C-H aktivace cze
dc.subject diazenes eng
dc.subject photoisomerization eng
dc.subject E/Z-isomerism eng
dc.subject Buchwald-Hartvig reaction eng
dc.subject hydrazine oxidation eng
dc.subject kinetics eng
dc.subject C-H activation eng
dc.title Syntéza a fotoizomerizace 2',6-přemostěných 1-([1,1'-bifenyl]-2-yl)-2-fenyldiazenů cze
dc.title.alternative Synthesis and photoizomerization of 2',6-bridged 1-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-2-phenyldiazenes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis describes existing synthetic routes leading to aromatic diazenes with a more detailed focus on the synthesis starting from hydrazines. More modern synthetic methods from the 21st century are also discussed illustrating progress in this field. In the next section, isomerization of diazenes is discussed, focusing on photoisomerization. The experimental part describes the preparation and characterization of 5 new aromatic diazenes for which their mutual E/Z-interconversion was also studied under irradiation or thermal conditions. Photostability of the prepared diazenes was also tested. Finally, a brief preliminary study of C-H activation of one prepared diazene with palladium(II) acetate was carried out. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant přednesl cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Syntéza a fotoizomerizace 2,6-přemostěných 1-([1,1-bifenyl]- 2-yl)-2-fenyldiazenů.". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomant vyjádřil k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce nebyly vzneseny žádné dotazy. cze
dc.identifier.stag 45974
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account