Genderové rozdíly v poskytování intenzivní péče - literární přehled

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Maráková, Blanka
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:55:51Z
dc.date.available 2023-08-15T07:55:51Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81443
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou rozdílné péče u pohlaví. Velká část práce je zaměřená na rozdílnou etiologii vycházející z genderových rozdílů. Bakalářská práce je vypracována jako teoretická metodou literární rešerše. Je rozdělena na metodiku, stať a závěr. V první řadě byla položena rešeršní otázka a podotázky a následně vypracování metodiky. Metodika popisuje vyhledávání odborných článků a studií. Stať popisuje rozdílnou etologii u kardiovaskulárních onemocnění a následnou léčbu. Závěr obsahuje zhodnocení všech vybraných studií nebo odborných článků. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cze
dc.subject genderové rozdíly cze
dc.subject kardiovaskulární onemocnění cze
dc.subject léčba cze
dc.subject gender eng
dc.subject gender differences eng
dc.subject cardiovascular disease eng
dc.subject treatment eng
dc.title Genderové rozdíly v poskytování intenzivní péče - literární přehled cze
dc.title.alternative Gender differences in the provision of intensive care - literature review eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2023-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of gender differences in care. A large part of the thesis focuses on the differential an etiology based on gender differences. The bachelor's thesis is developed as a theoretical thesis using the method of literature search. It is divided into methodology, essay, and conclusion. First of all, the research question and sub-questions were posed and then the methodology was developed. The methodology describes the search for scholarly articles and studies. The thesis describes the different etiology in cardiovascular diseases and subsequent treatment. The conclusion includes a review of all selected studies or peer-reviewed articles. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnické záchranářství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Zdravotnické záchranářství cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 46259
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account