Hodnocení bolesti u pacienta v bezvědomí z pohledu nelékařského zdravotnického pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Kristýna
dc.contributor.author Pohanka, Jiří
dc.date.accessioned 2023-08-15T07:55:32Z
dc.date.available 2023-08-15T07:55:32Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81411
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení bolesti pacienta s poruchou vědomí z pohledu nelékařského zdravotnického pracovníka. V teoretické části je zmínka o bolesti a jejím dělení, dále o poruchách vědomí a jejich rozdělení. Dále se práce věnuje škálám pro hodnocení bolesti u těchto specifických pacientů. Výzkumná část se věnovala především hodnocení bolesti. Sběr dat probíhal pomocí dotazníku na jednotkách intenzivní péče u NLZP. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bolest cze
dc.subject hodnocení bolesti cze
dc.subject porucha vědomí cze
dc.subject bezvědomí cze
dc.subject nelékařský zdravotnický personál cze
dc.subject pain eng
dc.subject pain assessment eng
dc.subject impaired consciousness eng
dc.subject unconsciousness eng
dc.subject non-medical personnel eng
dc.title Hodnocení bolesti u pacienta v bezvědomí z pohledu nelékařského zdravotnického pracovníka cze
dc.title.alternative Evaluation of pain of unconscious patients by non-medical personal eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2023-06-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of evaluation of pain of unconscious patients from the view of non-medical personnel. The theoretical part is focused on pain and its division and on disorders of consciousness and their division. Subsequently the thesis focuses on the scales for the evaluation of pain for this specific kind of patient. The research part deals with the process of evaluation of pain from its detection, through its diagnostic to its treatment. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 45158
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account