Komplexní restaurování architektonického výkresu Mlýnské kolonády v Karlových Varech z Národního technického muzea v Praze

Show simple item record

dc.contributor.author Machačko, Luboš
dc.contributor.author Pavlisová, Eliška
dc.date.accessioned 2023-07-12T13:24:09Z
dc.date.available 2023-07-12T13:24:09Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 1805-0050
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81361
dc.description.abstract Článek se zabývá komplexním restaurováním architektonického plánu Mlýnské kolonády v Karlových Varech pocházející ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Autorství díla je připisováno architektu Josefu Zítkovi. Objekt prošel neinvazivním a invazivním průzkumem, na jehož základě byl vypracován restaurátorský záměr a provedeno restaurování. Některé z procesů restaurátorského zásahu byly ovlivněny velkým formátem díla. Podstatnou součástí koncepce zásahu bylo uchování co největšího podílu původních materiálů, proto bylo přistupováno ke všem částem díla individuálně s respektem k jejich autenticitě a historické paměti. cze
dc.format p. 43-49 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Fórum pro konzervátory-restaurátory, volume 2, issue: 2022 cze
dc.rights open access eng
dc.subject restaurování kartónu cze
dc.subject restaurování velkoformátových děl na papírové podložce cze
dc.subject Josef Zítek cze
dc.subject Mlýnská kolonáda v Karlových Varech cze
dc.subject architektonický výkres cze
dc.subject restoration of cardboard eng
dc.subject restoration of large format works on paper support eng
dc.subject Josef Zítek eng
dc.subject Mill Colonnade in Karlovy Vary eng
dc.subject architectural drawing eng
dc.title Komplexní restaurování architektonického výkresu Mlýnské kolonády v Karlových Varech z Národního technického muzea v Praze cze
dc.title.alternative Complex restoration of the architectural drawing of the Mill Colonnade in Karlovy Vary from the National Technical Museum in Prague eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated The article deals with the comprehensive restoration of the architectural plan of the Mill Colonnade in Karlovy Vary from the collections of the National Technical Museum in Prague. The authorship of the work is attributed to the architect Josef Zítek. The object underwent a non-invasive and invasive survey, on the basis of which a restoration plan was drawn up and the restoration carried out. Some of the restoration intervention processes were influenced by the large format of the work. An essential part of the concept of the intervention was the preservation of as much of the original materials as possible, therefore all parts of the work were approached individually with respect for their authenticity and historical memory. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.relation.publisherversion https://mck.technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2022/10/07_Pavlisova.pdf
dc.identifier.obd 39888435


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account