A Systematic Review of Blockchain Applications

Show simple item record

dc.contributor.author Sunny, Farhana Akter
dc.contributor.author Hájek, Petr
dc.contributor.author Munk, Michal
dc.contributor.author Abedin, Mohammad Zoynul
dc.contributor.author Satu, Md. Shahriare
dc.contributor.author Efat, Md. Iftekharul Alam
dc.contributor.author Islam, Md. Jahidul
dc.date.accessioned 2023-07-12T13:14:37Z
dc.date.available 2023-07-12T13:14:37Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 2169-3536
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81221
dc.description.abstract For this study, the researchers conducted a systematic literature review to answer complex questions about the field of blockchain technology. We used an unbiased systematic review process to find works on blockchain-based applications and developed a Python code that searched various online databases. This paper provides an overview of the characteristics, mode of operation, and applications of blockchains in various domains such as transportation, commerce and industry, privacy and security, the financial sector, government, education, healthcare, and the Internet of Things (IoT). The aim was to identify the key research themes addressed in existing articles within each application domain and suggest future research directions for these domains. We analyzed a set of 750 articles published between 2015 and 2021 that dealt with blockchain applications. We found that financial management and security issues have been the main research focus since 2015. However, the use of blockchain in education has become a central research theme in 2021. Healthcare, IoT, and government applications have also grown in popularity. We furthermore analyzed some of the implementations of privacy mechanisms, as well as the challenges and future directions that need to be addressed for effective blockchain deployment. This study contributes to existing research by providing a comprehensive overview of blockchain application themes and their emerging areas for stakeholders in diverse sectors. eng
dc.format p. 59155-59177 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof IEEE ACCESS, volume 10, issue: Neuveden eng
dc.rights open access eng
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject blockchains eng
dc.subject databases eng
dc.subject systematics eng
dc.subject security eng
dc.subject privacy eng
dc.subject medical services eng
dc.subject government eng
dc.subject blockchain eng
dc.subject applications eng
dc.subject business and industry eng
dc.subject internet of things eng
dc.subject privacy and security eng
dc.subject blockchain cze
dc.subject databáze cze
dc.subject systematika cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject soukromí cze
dc.subject zdravotnické služby cze
dc.subject vláda cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject obchod a průmysl cze
dc.subject internet věcí cze
dc.subject soukromí a bezpečnost cze
dc.title A Systematic Review of Blockchain Applications eng
dc.title.alternative Systematický přehled aplikací blockchainu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V rámci této studie provedli výzkumníci systematický přehled literatury, aby zodpověděli komplexní otázky týkající se technologie blockchain. K vyhledání prací o aplikacích založených na blockchainu jsme použili nezaujatý proces systematického přehledu a vyvinuli jsme kód v jazyce Python, který prohledával různé online databáze. Tento článek poskytuje přehled charakteristik, způsobu fungování a aplikací blockchainů v různých oblastech, jako je doprava, obchod a průmysl, ochrana soukromí a bezpečnost, finanční sektor, státní správa, vzdělávání, zdravotnictví a internet věcí (IoT). Cílem bylo identifikovat klíčová témata výzkumu, kterými se zabývají existující články v rámci jednotlivých aplikačních domén, a navrhnout budoucí směry výzkumu pro tyto domény. Analyzovali jsme soubor 750 článků publikovaných v letech 2015 až 2021, které se zabývaly aplikacemi blockchainu. Zjistili jsme, že od roku 2015 se výzkum zaměřuje především na otázky finanční správy a bezpečnosti. V roce 2021 se však ústředním tématem výzkumu stalo využití blockchainu ve vzdělávání. Rostla také popularita aplikací ve zdravotnictví, internetu věcí a státní správě. Dále jsme analyzovali některé z implementací mechanismů ochrany soukromí a také výzvy a budoucí směry, které je třeba řešit pro efektivní nasazení blockchainu. Tato studie přispívá ke stávajícímu výzkumu tím, že poskytuje ucelený přehled témat aplikací blockchainu a jejich nově vznikajících oblastí pro zúčastněné strany v různých odvětvích. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1109/ACCESS.2022.3179690
dc.relation.publisherversion https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9786734
dc.rights.licence CC BY 4.0
dc.project.ID GA19-15498S/Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik cze
dc.identifier.wos 000809387100001
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85131750956
dc.identifier.obd 39887965


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account