Artroskopie zápěstí

Show simple item record

dc.contributor.author Pilný, Jaroslav
dc.contributor.author Zeman, Petr
dc.contributor.author Marková, Iva
dc.contributor.author Hájek, Petr
dc.date.accessioned 2023-07-12T13:08:21Z
dc.date.available 2023-07-12T13:08:21Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.issn 1802-1727
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81136
dc.description.abstract Artroskopie zápěstí patří mezi méně rozšířené metody používané v běžné ortopedické praxi, i když úrazy v oblasti karpu patří mezi velmi častá poškození. Pro provedení tohoto výkonu je nutná trakční věž, speciální vybavení k artroskopii drobných kloubů a menší instrumentárium. Samotná technika má svá specifika pro intimní výskyt šlach a nervověcévních struktur probíhajících v oblasti zápěstí. Autoři představují základní pohledy na vybavení a techniku vyšetření. Představují jednotlivé struktury, které lze během výkonu vyšetřit, a popisují možné patologie cze
dc.format p. 98-102 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Ortopedie, volume 15, issue: 4 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject artroskopie cze
dc.subject zápěstí cze
dc.subject wrist eng
dc.subject artroscopy eng
dc.title Artroskopie zápěstí cze
dc.title.alternative Wrist artroscopy eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Wrist arthroscopy is one of the less common methods used in the common practice of orthopedic procedures, although injuries in the carp area are among the most common injuries. To perform this operation, a traction tower, special equipment for arthroscopy of small joints and mosquito inserts are required. The technique itself has its own specifics for the intimate occurrence of tendons and nerve-vascular structures taking place in the wrist area. The authors present basic views on the equipment and technique of examination. They represent individual structures that can be examined during the procedure and describe possible pathologies. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.obd 39887241


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account