Názory mladých dospělých na eutanázii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Štěpánková, Anna
dc.date.accessioned 2023-06-05T07:48:56Z
dc.date.available 2023-06-05T07:48:56Z
dc.date.issued 2023
dc.date.submitted 2023-03-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80896
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tematikou eutanázie, přesněji názory mladých dospělých na eutanázii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojem eutanázie, její formy a další pojmy spojené s eutanázií, jako je paliativní péče, hospicová péče nebo institut dříve vysloveného přání. Teoretická část se dále věnuje důvodům v prospěch a neprospěch eutanázie, eutanázii ve vybraných zemích, situaci s eutanázií v České republice a na závěr vývojovému období mladá dospělost. Obsahem praktické části je kvantitativní výzkumné šetření, realizované prostřednictvím elektronického dotazníku vlastní konstrukce. Respondenti jsou mladí dospělí ve věku od 20 do 40 let. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanázie cze
dc.subject mladá dospělost cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject smrt cze
dc.subject legalizace cze
dc.subject euthanasia eng
dc.subject young adulthood eng
dc.subject palliative care eng
dc.subject death eng
dc.subject legalization eng
dc.title Názory mladých dospělých na eutanázii cze
dc.title.alternative Young Adults' Opinions on Euthanasia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2023-05-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of euthanasia, more specifically the opinions of young adults on euthanasia. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the concept of euthanasia, its forms and other concepts relating to euthanasia, such as palliative care, hospice care or the institute of previously expressed wish. The theoretical part is then devoted to the reasons for and against euthanasia, euthanasia in selected countries, situation with euthanasia in the Czech Republic and finally the developmental period of young adulthood. The practical part contains a quantitative research survey, conducted using an electronic questionnaire which I designed myself. The respondents are young adults between the ages of 20 and 40. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia - Specializace v pedagogických vědách cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci. Diskutovala s komisí nad cíly, metodami a výsledky své práce. cze
dc.identifier.stag 45692
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account