GC-MS stanovení pesticidů ze vzorků půd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš
dc.contributor.author Tesařová, Eliška
dc.date.accessioned 2022-12-20T09:37:15Z
dc.date.available 2022-12-20T09:37:15Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80501
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je nalezení optimálních podmínek pro stanovení vybraných pesticidů pomocí plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. V experimentální části jsou zoptimalizované podmínky metody použity pro analýzu reálných vzorků. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Extrakce cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject pesticidy cze
dc.subject ultrazvuková lázeň cze
dc.subject Extraction eng
dc.subject mass spectrometr eng
dc.subject mass chromatography eng
dc.subject pesticides eng
dc.subject ultrasonic bath eng
dc.title GC-MS stanovení pesticidů ze vzorků půd cze
dc.title.alternative GC-MS determination of pesticides from soil samples eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fischer, Jan
dc.date.accepted 2022-12-01
dc.description.abstract-translated This thesis deals with finding optimal conditions for the determination pesticides by gas chromatography method in connection with mass spectrometry. Then, the optimized conditions of the method are tested for the analysis of real samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Studentka přednesla výsledky své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla dotazy oponenta a členů komise.</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">Komise se usnesla, že se nejedná o plagiát.&nbsp;</span></p> cze
dc.identifier.stag 45380
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account