Anténní pole na bázi Vivaldiho anténních prvků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálabský, Tomáš
dc.contributor.author Riegr, Jan
dc.date.accessioned 2022-10-18T09:12:48Z
dc.date.available 2022-10-18T09:12:48Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80477
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu širokopásmových antén se zaměřením na Vivaldiho anténu. Postupně jsou popsány a v simulačním programu CST MW Studio ukázány vlivy nastavení jednotlivých parametrů Vivaldiho prvku na jeho impedanční přizpůsobení, šířku pásma zmíněného jednoho elementu i anténního pole velikosti 8x8. Vytvořené pole je postupně optimalizováno pro dosažení požadovaných vyzařovacích charakteristik. Všechny výsledky a vlivy jsou podrobně komentovány a shrnuty v závěrečné kapitole. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 12.09.2025. cze
dc.subject planární anténa cze
dc.subject Vivaldiho anténa cze
dc.subject syntéza anténní řady cze
dc.subject anténní pole cze
dc.subject horizontální vyzařovací diagram cze
dc.subject vertikální vyzařovací diagram cze
dc.subject planar antenna eng
dc.subject Vivaldi antenna eng
dc.subject antenna array synthesis eng
dc.subject antenna array eng
dc.subject horizontal radiation pattern eng
dc.subject vertical radiation pattern eng
dc.title Anténní pole na bázi Vivaldiho anténních prvků cze
dc.title.alternative Antenna array based on Vivaldi antenna elements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rejfek, Luboš
dc.date.accepted 2022-09-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the design of broadband antennas with a focus on the Vivaldi antenna. The effects of setting the individual parameters of the Vivaldi element on its impedance matching, the bandwidth of the mentioned single element and the 8x8 antenna array are gradually described and shown in the CST MW Studio simulation program. The created field is gradually optimized to achieve the required radiation characteristics. All results and influences are commented in detail and summarized in the final chapter. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Student ve své závěrečné práci naplnil veškeré cíle stanovené vedoucím práce. Práce je přehledně členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Student při obhajobě dobře zodpověděl všechny dotazy komise. DP není plagiátem. cze
dc.identifier.stag 41741
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account