Restaurování nástěnné malby Zdraví ve čtvrtém klenebním travé na severním čele klenby saly terreny zámku v Náměšti nad Oslavou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Babeľová, Andrea
dc.date.accessioned 2022-10-17T07:20:07Z
dc.date.available 2022-10-17T07:20:07Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80458
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje průběh restaurování nástěnné malby v sale terreně na zámku v Náměšti nad Oslavou. Popisuje restaurátorský průzkum a zásah na výjevu Zdraví (Sanita), umístěném ve čtvrtém klenebním travé na severním čele klenby. Autorem malby provedené pravděpodobně v technice fresco-secco je italský barokní malíř Carpoforo Tencalla. Práce se dále zaobírá restaurováním přilehlé lunety, která se nachází vpravo od zmíněného výjevu na severní stěně místnosti, a jež je v současnosti pojednána monochromní bílou úpravou. V první části se bakalářská práce zabývá uměleckohistorickým průzkumem, který je zaměren na historický vývoj díla a dohledávání archivních fotografií, předloh a analogií, které by mohly usnadnit restaurování poškozených a chybějících částí. Práce dále popisuje restaurátorský a přírodovědný průzkum, za kterým následuje podrobný popis restaurátorského zásahu. Všechny úkony provedené na malbě jsou zdokumentovány, přičemž pořízené fotografie jsou součástí fotografické dokumentace. cze
dc.format 98 s., 94 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject barokní nástěnná malba cze
dc.subject Carpoforo Tencalla cze
dc.subject fresco-secco cze
dc.subject alegorie Ctností a Neřestí cze
dc.subject luneta cze
dc.subject zatékání cze
dc.subject konsolidace cze
dc.subject vápenná nanosuspenze cze
dc.subject tmelení cze
dc.subject retuš cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject restoration eng
dc.subject Baroque wall painting Carpoforo Tencalla eng
dc.subject fresco eng
dc.subject allegory of Virtues and Vices eng
dc.subject arch shaped wall eng
dc.subject leakage eng
dc.subject consolidation eng
dc.subject lime nanosuspension eng
dc.subject filling eng
dc.subject retouch eng
dc.subject completion eng
dc.title Restaurování nástěnné malby Zdraví ve čtvrtém klenebním travé na severním čele klenby saly terreny zámku v Náměšti nad Oslavou cze
dc.title.alternative Restoration of wall painting Health placed in the fourth vaulted field on the north side of the hall called sala terrena in the castle in Náměšť nad Oslavou eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2022-09-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis presents the process of restoration of a wall painting in the sala terrena hall at the castle of Náměšť nad Oslavou. It describes a restoration survey and intervention on the scene of Health, placed in the fourth vaulted field on the north side of the hall. The author of the painting, probably executed in fresco-secco technique, is the Italian Baroque painter Carpoforo Tencalla. The thesis also deals with restoration of the adjacent arch shaped part of the wall, which is situated on the right side of the scene of Health. It is currently also covered with white monochrome coat of paint. In the first part, bachelor thesis deals with an artistic-historical survey, focused on the historical development of the painting and a research oriented on historical photographs and analogies, that could make restoration of damaged and missing parts easier. The thesis also describes the restoration survey, followed by the description of detailed restoration intervention. All interventions executed on the painting were documented and the photographs are attached to the photographic documentation. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40601
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji práci v prezentaci přiměřeného rozsahu a odpověděla na všechny dotazy položené komisí. cze
dc.identifier.stag 44792
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account