Kojení a vliv na zdraví dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poláčková, Helena
dc.contributor.author Vavrdová, Dominika
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:12Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:12Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80126
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky kojení a jeho vlivu na zdraví dětí, na základě analýzy a syntézy dat z dosud publikovaných českých i zahraničních literárních zdrojů. K vyhledávání českých literárních zdrojů byla použita elektronická databáze Medvik a pro vyhledávání zahraničních literárních zdrojů byla použita databáze PubMed. Ke sběru dat bylo využito také odborné periodikum Solen. Získaná data byla vytříděna na základě stanovených kritérií a použita pro potřeby této bakalářské práce. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cze
dc.subject délka kojení cze
dc.subject délka laktace cze
dc.subject kojení cze
dc.subject laktace cze
dc.subject vliv kojení cze
dc.subject vliv laktace cze
dc.subject výhody cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject benefits eng
dc.subject breastfeeding eng
dc.subject duration of breastfeeding eng
dc.subject duration of lactation eng
dc.subject effect of breastfeeding eng
dc.subject effect of lactation eng
dc.subject health eng
dc.subject children eng
dc.subject lactation eng
dc.title Kojení a vliv na zdraví dětí cze
dc.title.alternative Breastfeeding and the effect on children's health eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dušková, Sabina
dc.date.accepted 2022-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of breastfeeding and its impact on children's health, based on the analysis and synthesis of data from previously published Czech and foreign literary sources. The electronic database Medvik was used to search for Czech literary sources, and the PubMed database was used to search for foreign literary sources. The scientific journal Solen was also used to collect data. The obtained data were sorted on the basis of set criteria and used for the needs of this bachelor thesis. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44324
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account