Ritualizace sociálního chování spojené s porodem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podeszwa, Ondřej
dc.contributor.author Štěpánová, Pavlína
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80124
dc.description.abstract Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a průzkumnou. Teoretická část práce se věnuje vymezení základních pojmů, popisu teoretických přístupů k problematice rituálu jako kulturního fenoménu, a zaměřuje se na konkrétní rituály související s porodem. Teoretická část vytváří informační základnu pro část praktickou. Cílem praktické části je zjistit, zda a případně jaké rituály rodičky používaly ve spojitosti s porodem. Dále z jakých důvodů tyto rituály využívaly a odhalit, zda ze subjektivního hlediska rodiček, měly provedené rituály vliv na jejich vnímání průběhu porodu. K jejímu zpracování bylo využito rozhovorů. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rituály cze
dc.subject porod cze
dc.subject rituals eng
dc.subject childbirth eng
dc.title Ritualizace sociálního chování spojené s porodem cze
dc.title.alternative Ritualization of social behavior associated with childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has two parts - theoretical and exploratory. The theoretical part of the thesis deals with the definition of basic concepts, a description of theoretical approaches to the issue of ritual as a cultural phenomenon and focuses on specific rituals related to childbirth. The theoretical part is an information base for the practical part. The aim of the practical part is to find out whether and possibly what rituals the mothers used in connection with childbirth. Also for what reasons they used these rituals and find out if the performed rituals had an effect on their perception of the course of childbirth. From the subjective point of view of the mothers. This part was processed through interviews. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44321
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account