Porodní asistentka v roli těhotné a rodičky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Sedláčková, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80122
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Porodní asistentka v roli těhotné a rodičky se zabývá tím, jak porodní asistentka prožívá své vlastní těhotenství a porod. Teoretická část popisuje profesi porodní asistentky, její psychiku v průběhu těhotenství a porodu. Dále se tato část zaměřuje na předporodní přípravu porodní asistentky a pocity zdravotníků, pokud se dostanou do role pacienta. V průzkumné části je použit kvalitativní výzkum, konkrétně polostrukturovaný rozhovor. Pro tento průzkum bylo sesbíráno šest rozhovorů s porodními asistentkami, které alespoň jednou prožily vlastní porod. Porodní asistentky v rozhovorech popsaly, jaké pocity prožívaly v průběhu vlastního těhotenství a porodu na základě vlastních znalostí a zkušeností z praxe. Také poukázaly na změnu přístupu k rodícím ženám po vlastním porodu. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject příprava k porodu cze
dc.subject porod cze
dc.subject stres v práci porodní asistentky cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject midwife eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject preparation for childbirth eng
dc.subject childbirth eng
dc.subject stress in midwiferjob eng
dc.subject burnout eng
dc.title Porodní asistentka v roli těhotné a rodičky cze
dc.title.alternative Midwife as a pregnant woman and in childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Tiainen, Blanka
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis entitled Midwife in the role of a pregnant woman and a mother deals with how a midwife experiences her own pregnancy and childbirth. The theoretical part describes the profession of a midwife and also her mental state during her pregnancy and childbirth. Furthermore, this part focuses on the antenatal preparation of midwives and the feelings of medics when they get into the role of the patient. The exploratory part uses qualitative research, specifically a semi-structured interview. For this survey, there were collected six interviews with midwives who had experienced their own childbirth at least once. In the interviews, the midwives described the feelings they experienced during their own pregnancy and childbirth, based on their own knowledge and practical experience. They also pointed to a change in attitudes towards women giving birth after their own birth. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44316
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account