Úroveň znalostí dospívajících dívek o antikoncepčních metodách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušková, Sabina
dc.contributor.author Sedláčková, Gabriela
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:10Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:10Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80121
dc.description.abstract Úroveň znalostí dospívajících dívek o antikoncepčních metodách je tématem bakalářské práce, která je teoreticko-průzkumná. V části teoretické je popsáno období adolescence, plánované rodičovství, antikoncepce a její možné antikoncepční metody. Průzkumná část se zabývá znalostmi dospívajících dívek o antikoncepci, kde jsou uvedeny výsledky z dotazníkového šetření. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject antikoncepce cze
dc.subject dospívání cze
dc.subject plánované rodičovství cze
dc.subject úroveň znalostí cze
dc.subject contraception eng
dc.subject adolescence eng
dc.subject planned parenthood eng
dc.subject level of knowledge eng
dc.title Úroveň znalostí dospívajících dívek o antikoncepčních metodách cze
dc.title.alternative The level of knowledge of adolescent girls about contraceptive methods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kmentová, Kateřina
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The level of knowledge of adolescent girls about contraceptive methods is the topic of the bachelor thesis, which is theoretical-exploratory. The theoretical part describes the term of adolescence, family planning, contraception and its possible contraceptive methods. The exploratory part deals with knowledge of adolescent girls about contraception, where the results from the questionnaire are presented. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44315
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account